Op 25 juni namen 6 kinderen, Marion den Hooglander, Merijn Raymaekers,Jeroen Nijman, Kasper Baaten, Martijn Brouwer de Koning, Edward van de Weerd, afscheid van de kindernevendienst en werden welkom geheten in de 'grote mensendienst'. Thema van de dienst: "Samen in het schip"

jurgenfeijtneemthetlichtvandezondagmeenaardekindernevendienst_small.jpg themavandedienstsameninhetschip_small.jpg hetschipderkerk_small.jpg dekinderenuitgroep8methetanker_small.jpg
dekettingaanhetankerverbindtdekindernevendienstmetdekerk_small.jpg dekettingisbreekbaarhopelijkwetenwijdejongerenvasttehouden_small.jpg dekinderenwordentoegezongendoordegemeente_small.jpg hetankerendeketting_small.jpg
nadekerkdienstzingeneenaantalgemeenteledenrondomdepiano_small.jpg jaaphoolboomaljarenorganistheeftookweerdezedienstfeestelijkbegeleidophetorgel_small.jpg dedamesvandekoffieenfrisdranknadedienst_small.jpg enneeenmanaandeafwasmachine_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator