Op 26 november 2006 was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag herdenken wij de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. In dit album foto's van de verschillende vormen van symboliek die we gebruiken om onze hoop op nieuw leven met Christus vorm te geven en tegelijkertijd degenen die ons zijn voorgegaan herdenken.

witterozenalstekenvanhetnieuweleven_small.jpg dekaarsinhetmidden_small.jpg lichtvanchristus_small.jpg rozen20gemeenteledengestorven1voordenaamloosgestorveneenmensenbuitenonzegemeente_small.jpg
inhetboekvanhetnieuwelevenstaandenamenvandegemeenteledendiegestorvenzijn_small.jpg indedienstwerdervoorelkgemeenteliddiehetafgelopenjaargestorveniseenkaarsaangestokenhierisookweereenkaarsextravooralleanderendieonszijnvoorgegaan_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator