Activiteiten >> Toerusting >> Gespreksgroep

Gespreksgroepen en Cursussen

 

VOOR ALLE ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN GELDT DAT DEZE DOOR DE PANDEMIE,  WAT BETREFT HET SEIZOEN 2020/21 DEZE NA HET VORIGE SEIZOEN NIET AANGEPAST OF AANGEVULD ZIJN AAN DE ACTUATITEIT. Ze geven dus een beeld van het seizoen 2019/20 dat onderwg door genoemde pandemie werd onderbroken.

DE ORIGINELE  (en nauwelijks uitgevoerde) PLANNING VAN HET LOPENDE SEIZOEN VINDT U IN DE KERKGIDS 2020-2021

 

VROUWENGESPREKSGROEP

Wie ben je…. wat houd je bezig…. hoe beleef je je geloof?

Deel het met ons in de vrouwengespreksgroep!

Wij zijn een groep voor vrouwen van alle leeftijden. We starten met koffie en thee met wat lekkers en even bijpraten.

Daarna gaan we met elkaar in gesprek met behulp van een spel of aan de hand van een voorbereid thema of onderwerp dat we zelf aandragen.

De basis hierbij is de Bijbel, het beleven van ons geloof, het verlangen naar geestelijke groei en ons dagelijks leven.

We luisteren, delen en spreken in vertrouwen met elkaar.

Wilt u mee doen met ons dan bent u van harte welkom op het adres: Havik 70, 4872 WG  Etten-Leur.

We komen elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar van 9.30-11.30u. Voor dat kunt u bellen met onderstaand nummer.

Wilt u meer weten dan kunt u met vragen terecht bij Carole van Dueren den Hollander (tel. 076-503 62 66).

 

BIJBELSTUDIEGROEP

Elke 2de maandagavond van de maand is er van 20.00-21.30 u. Bijbelstudie bij één van de leden thuis. We bespreken per avond een gedeelte van een Bijbelboek.

Wilt u met ons meelezen en denken; u bent van harte welkom.

Voor informatie kunt u terecht bij Carole van Dueren den Hollander (tel. 076-503 62 66).

 

THEOLOGIE/FILOSOFIE OP DE MIDDAG.

Dit seizoen is er opnieuw een theologisch filosofische kring. Het is goed om met een groepje na te denken over geloof, theologie en filosofie.

Dit jaar komen we bijeen rondom het boek “Liberaal christendom”, onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. Het boek heeft als ondertitel: Ervaren, doen, denken. Het gaat over begrippen als waarheid en interpretatie, kerk en wereld, over God Jezus en de Geest. Tevens gaat het over de impact van geloven op o.a. geweld, vrijheid, liefde en seks. Het boek laat zien dat een oude traditie helpt bij de grote kwesties van alle tijden en inspireert tot vrijmoedigheid. We komen bij elkaar op woensdagmiddagen, in zaal 1 van de Baai, telkens van 13.30 uur tot 15.00 uur op de woensdagen 11 september, 16 oktober, 20 november, 4 december, 15 januari, 5 februari, 11 maart en 1 april

Iedereen is welkom om mee te doen.

De kring wordt geleid door ds. Ellen van Sluijs. Als U mee wilt doen, dan zou het fijn zijn als U zich opgeeft voor 10 september.

      

NA-DE-KOFFIEGESPREKKEN.

Af en toe op zondag na de kerkdienst zullen er na-de-koffie-gesprekken worden georganiseerd o.l.v. ds. Ellen van Sluijs. Deze bijeenkomsten zullen veelal gaan over het jaarthema, de actualiteit en de waan van de dag  en/of het thema van de viering. Ze beginnen ongeveer een kwartier na afsluiting van de dienst en duren ongeveer een uur (in ieder geval tot uiterlijk 12.30 uur) Over thematieken en data kunt U lezen in de gangbare publicaties van onze gemeente. Allen welkom.

 

NA-DE-KOFFIE ZINGEN

De afgelopen seizoenen hebben we kennis mogen maken met het nieuwe liedboek. Een schat van oude en nieuwe liederen bij elkaar. Het is leuk en samenbindend om een kwartier na afloop van de kerkdienst na het drinken van koffie/thee samen

vrijblijvend  te zingen. Nieuwe liederen, soms ook bekende liederen en soms ook liederen die niet in het liedboek staan maar zo leuk zijn om met elkaar te delen en te leren. We gaan regelmatig m.m.v. Wim Frankhuijzen een half uurtje galmen na-de-koffie. Houdt U de gemeentebrief in de gaten.

 

OCHTENDWANDELINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD: SELELE

In plaats van SOSOSO, dit jaar SELELE.

SELELE staat voor: Samen Eten, Levensgenoegen en Levenskunst.

Samen eten, in dit geval ontbijten, is een levensgenoegen en ook een levenskunst. Een oefening voor het dagelijkse leven; iets eten wat je misschien niet zo lekker vindt, je tafelgenoten accepteren die andere manieren hebben, wachten op je beurt, delen van wat er is, een schaal doorgeven, vragen om iets dat aan de overkant van de tafel staat, praten en ook luisteren. Je kunt er zoveel meer van maken dan alleen je bord leeg eten. En ook de plek waar je eet, maakt verschil.

En vergeet niet: Als je samen eet, als je samen praat en als er een echte ontmoeting is….eet je altijd van diepe borden.

In de 40dagentijd kunt U op een vijftal dinsdagochtenden terecht in de kerk om samen een ochtendgebed te bidden, daarna gezamenlijk ontbijten,waarna we een uurtje met elkaar gaan wandelen. Meestal komen we langs een heilige plek, waarbij we even stil staan. Het is de bedoeling dat U zelf iets mee neemt voor een ontbijt. We zetten dat op tafel en delen van wat er komt. Een potluckbreakfast dus. Koffie en thee staan klaar.

De ochtenden zien er als volgt uit:

-9.00  uur ochtendgebed in het stiltecentrum van de Baai.

-9.30 uur: Gezamenlijk ontbijten

Voor deze ochtenden hoeft U zich niet op te geven. U mag gewoon komen en meedoen.

De ochtenden vinden plaats op dinsdagen en wel op 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 2020.

Hartelijk welkom.

 

SOBERE MAALTIJDEN MET DE MARIAPAROCHIE.

In het kader van oecumene en verdergaande samenwerking willen we als oecumenisch overleg samen met gemeenteleden van  de Baai en parochianen van de Mariaparochie dit komende seizoen een tweetal sobere maaltijden met elkaar delen en eten. Eén in de Adventstijd en één in de lijdenstijd.  In de Adventperiode zal de sobere maaltijd plaatsvinden in één van de kerkgebouwen van de Mariaparochie.  De sobere maaltijd in de 40dagentijd vindt plaats op in de Baai.  Houdt U voor data en tijdstippen de Kerkklok en de gemeentebrief in de gaten.

 

STAMTAFEL ACTUEEL

Wanneer buitenaardse wezens uit pure nieuwsgierigheid vanuit de ruimte zouden verkennen wat er zoal op de mooie blauwe aarde gebeurt. En als zij dan na enig zoeken met hun telescopen en afluister- en vertaal apparatuur op sommige woensdagochtenden inzoomen op de foyer in de Baai te Etten-Leur. Dan, ja dan, krijgen ze een fantastisch beeld van wat er allemaal op die blauwe planeet aan de hand is.

Ze ontmoeten dan een groep wonderlijke wezens, die zich ‘mensen’ noemen. Op een gedreven wijze, maar vast ook wel met de nodige humor spreken zij over de wereldproblemen, ethische kwesties, praktische vragen over kerk, over de dorpen waarin we leven, over geloven over….  Maar ook over ruzies op lokaal niveau, ruzies tussen wereldleiders, politieke keuzes en andere wonderlijke fenomenen  weten zij hun mening te delen. De buitenaardse wezens zouden onmiddellijk verliefd worden op deze aarde. Ze sturen direct bericht aan hun leiders van wat ze allemaal hebben gehoord en gezien. En dat die blauwe aarde best een leuke plek is om te vertoeven. Ze hoeven zeker niet bang te zijn voor de mensen. En al helemaal niet als ze allemaal net zo zijn als het groepje stamgasten, dat daar aan tafel zit in die foyer in de Baai.

Kortom: het is heel bijzonder wat daar op aarde bij STAMTAFEL ACTUEEL gaat gebeuren.  Want wat houdt het nu eigenlijk in?

Op een aantal woensdagochtenden in het winterseizoen staat de kerkdeur open. We beginnen rond 10.00 uur met koffie en wellicht iets er bij (iets lekkers is altijd welkom) . En waarover praten we dan?….gewoon wat ter tafel komt. Iets actueels, iets over het leven, iets over….noemt U maar op. Het kan overal en nergens over gaan. Want gewoon gezellig koffiedrinken kan ook.

Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar. Om 11.30 uur sluiten we de stamtafel actueel. Komt U/Kom jij ook. De kerk is open op woensdagen van 10.00 tot 11.30 uur op 23 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari, 19 februari en 11 maart. En als het waardevol, leuk of gezellig blijkt te zijn en U neemt de uitnodiging aan om aan die stamtafel te willen zitten, dan gaan we gewoon door met  stamtafel actueel.

 

WIJ DIENSTEN EN PREEK VAN DE LEEK

Ook dit seizoen worden er door het de liturgiecommissie weer een aantal WIJ Diensten georganiseerd. WIJ staat voor: Wij als groep. Zo’n groep kan een bestaande groep zijn, maar kan ook bestaan uit mensen, die toevallig dezelfde hobby hebben, zoals wandelen. Onder leiding van een lid van de liturgiecommissie wordt de dienst voorbereid. De groep krijgt de vrije hand en mag de dienst invullen zoals de groep dat graag ziet.

Op 27 oktober zal de seniorengesprekskring meewerken aan de WIJdienst.

Op 3 mei zal er een WIJ Dienst georganiseerd worden over oorlog en vrede in het kader van 75 jaar bevrijding en ook zal er een dienst georganiseerd gaan worden rondom de vraag welk lied uit het liedboek voor iemand van bijzondere betekenis is. Heeft U een bijzonder lied waar een verhaal aan vast zit, dan vernemen we dat graag. De datum voor deze dienst moet nog vastgesteld worden.

Tevens hopen we ook dit seizoen weer 1 of 2 preken van leken te horen.

 

75 JAAR BEVRIJDING

Dit jaar hopen we 75 jaar VRIJHEID te mogen vieren. Echter dit vieren kan nooit zonder herdenken. Om herinneringen levend te houden wordt er op een zaterdag in april (waarschijnlijk 4 april) een gemeentereis naar Monument Kamp Vught georganiseerd. We gaan samen (met elkaar meerijden in auto’s) naar Vught. Daar krijgen we een rondleiding door het monument. Na de rondleiding gaan we naar Barak 1 B en lopen dan nog naar de fusilladeplaats. Wilt U mee naar Vught, dan zou het fijn zijn als U zich opgeeft. Uiterlijk voor 1 december a.s. Er kunnen maximaal 25 mensen (vanaf 12 jaar) mee. Dus geeft U zich z.s.m. op. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Opgave bij Ds. Ellen van Sluijs per telefoon of mail. Opgave kan vanaf 1 september a.s.

 

FILMS IN DE BAAI

Ook dit jaar zullen er in de Baai weer een drietal films worden gedraaid op de vrijdagavond. Deze films worden vertoond in het kader van ons jaarthema  " muziek verbindt". Na afloop van iedere vertoning is er al naar gelang het onderwerp van de film een korte bespreking. De film begint altijd om 19.30 uur. Om 19.15 uur is de kerk open en staan koffie/thee klaar. Na afloop is er mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een knabbeltje. De toegang is altijd gratis. De film die vertoond gaat worden, wordt enkele weken van te voren bekend gemaakt. Het afgelopen seizoen is het immers een paar keer voorgekomen dan een film net op TV was geweest. Om dit te voorkomen, hoort U via de gebruikelijke kanalen welke film gedraaid zal worden. Natuurlijk zijn de data al wel bekend: vrijdag 29 november, vrijdag 17 januari en vrijdag 3 april..

 

ONTMOETINGSAVOND LEEFTIJDSGROEP 25-55 JAAR

Dit kerkelijk jaar zal er in 2020 een avond georganiseerd worden voor iedereen tussen de 25 en 55 jaar. Tijdens deze avond is er gelegenheid met elkaar koffie en thee te drinken en onder leiding van uw kerkelijk werker met elkaar over een nog nader te bepalen thema van gedachten te wisselen.

We zullen de avond met elkaar afsluiten onder het genot van een hapje en een drankje.

U heeft de mogelijkheid om te kiezen uit één van onderstaande data waarop steeds hetzelfde programma gehouden zal worden nl: dinsdag 18 februari, donderdag 20 februari, maandag 16 maart of woensdag 18 maart.

Houdt u vanaf januari 2020 de Kerkklok en de gemeentebrief in de gaten voor verdere informatie over deze avond.

In de loop van januari 2020 ontvangt u ook nog een persoonlijke uitnodiging waarin het thema van deze avond bekend gemaakt zal worden. Tevens kunt u dan doorgeven op welke avond u wilt deelnemen aan deze thema-avond.

 

STARTZONDAG OP 15 SEPTEMBER

Zoals altijd is het de derde zondag van september weer startzondag. Het jaarthema wordt ingeluid; we bidden het zelfde gebed wat ook in de andere kerken en geloofsgemeenschappen gebeden wordt en er zijn een paar bijzondere activiteiten.

Vanaf 9.45 uur is de kerk open. We drinken eerst gezamenlijk koffie in de kerkzaal (het is altijd fijn als gemeenteleden hier iets voor bakken of maken), vanaf 10.30 uur begint de eigenlijke dienst met veel muzikale verrassingen.

Voor de kinderen onder de 12 en voor de jongeren is er een apart programma. Hierover in de gemeentebrief meer. We sluiten de ochtend af met een Potlucklunch. Iedereen kan en mag iets te eten meebrengen. Een boterham met kaas, een stukje quiche, appeltaart, een salade, een……vult U maar aan. Het mag heel uitgebreid en het mag ook heel sober en alles daar tussen in. Houdt U voor meer informatie de gemeentebrieven in de gaten.

 

VREDESAVOND OP 21 SEPTEMBER

Op zaterdag 21 september zal het oecumenisch overleg in het kader van de internationale dag van de vrede weer een vredesavond organiseren in de Schonckzaal in het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. Er is een programma met gesproken woord en muziek. Daarna vertrekken we in fakkeloptocht naar het Oderkerkpark naar de vredesboom, die we daar drie jaar geleden hebben geplant. Het is goed om samen op die manier de wil tot vrede uit te dragen. Iedereen is welkom in de Schonckzaal op deze internationale dag van de vrede.

 

PASTORALE AVOND

Ook het komende kerkelijke seizoen zullen er avonden en middagen georganiseerd worden met een pastoraal thema. Houdt U de Kerkklok en/of gemeentebrieven in de gaten.

 

MUZIKALE AVOND

Op dinsdag 21 januari zal er een muzikale avond plaats vinden rondom psalm 21. De Heer is mijn Herder. Op deze Psalm is in de loop van 3000 jaar heel veel en ook verschillende muziek geschreven. We hopen te luisteren en te spelen. Kerkkoor de Baai zal haar medewerking verlenen. We hopen echter dat ook andere gemeenteleden (solo of met elkaar) of misschien koren, combo’s, zangers, muzikanten (instrumentarium maakt niet uit) van buiten etc. een versie van deze Psalm (maakt niet uit, uit welke tijd) willen spelen en evt. zingen. Ook zullen we samen diverse Psalmversies zingen. De avond begint om 20.00 uur in de kerkzaal. Iedereen is welkom om te komen en iedereen is welkom om mee te spelen c.q. zingen. De algehele leiding is in handen van Ds. Ellen van Sluijs

 

SAMENKLANK

Op een vijftal donderdagochtenden gaan we o.l.v. Ellen van Sluijs aan de slag met kerkelijke liederen door het kerkelijke jaar heen in zaal 1 van de Baai, telkens van 9.30 tot 11.00 uur.

10 oktober: Thema: Zingt voor de Heer een nieuw gezang.

21 november: Zingend gedenken.

12 december: Kerstfeest en Carols

30 januari: Biddend zingen.

20 februari: 40 dagen nog tot Pasen

Iedere ochtend staat op zichzelf. Het zou echter i.v.m. de voorbereidingen wel fijn zijn als U zich zou willen opgeven. Bij voorkeur uiterlijk voor de zondag voorafgaand aan de activiteit.

 

DE APPELBLOESEM

Op zondag 22 december zal het kerstoratorium van Marijke de Bruijne:”De appelbloesem bloeit” opgevoerd gaan worden in de Kerkdienst. Het belooft een mooie inhoudelijke en muzikale viering te worden.

 

ANDERE MUZIKALE VIERINGEN.

Het moge duidelijk zijn dat in het kader van het jaarthema:”Muziek verbindt” er diverse muzikale vieringen georganiseerd gaan worden. Er komt hoogstwaarschijnlijk een viering waarbij het werk van Bob Dylan een grote rol speelt; naast het door de gemeente zeer gewaardeerde Kerkkoor de Baai, zullen ook een paar andere koren dit jaar meewerken aan een viering en de afsluiting van het seizoen zal ook zeer muzikaal zijn. Op 28 juni zal er ’s avonds een afsluiting zijn van een Black Gospelkoor uit de omgeving van Zwolle. ’s Middags is er dan een workshop voor gemeenteleden, die dan ’s avonds ook daadwerkelijk (enkele nummers) mee mogen zingen. Noteert U deze middag en avond dan ook alvast in uw agenda.

 

ANDERE MUZIKALE ACTIVITEITEN.

Natuurlijk staan alle activiteiten nog niet in de gids. We hopen er met elkaar een muzikaal jaar van te maken. Houdt U de gemeentebrieven en de Kerkklok dan ook in de gaten. Speelt U zelf een instrument (maakt niet uit op welk niveau) of zingt U graag, laat het dan weten.