Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 26 JANUARI 2020

 

LITURGIE 26 januari 2020

 

Zingen:

Lied 514b

Psalm 66:1;7

Lied 514b

Lied 834:1.2.

Lied 834:3

Kinderlied zie tekst

Lied 513

Lied 489

Lied 1005

Bij herdenken Ps 121:1-4

Lied 289

Lezingen:

Jesaja 49:1-7

Mattheus 4:12-20

Kinderlied

 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

 

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan ds. Pieter ter Veen te Almere

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie en met name voor het Noodfonds van de werkgroep Kerk en Samenleving (KES).

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMENGROET

Deze zondag zijn er als groet van de gemeente twee boeketten weg te geven. De eerste bos gaat naar mevrouw Joke Borsboom, sectie zuid. Het tweede boeket bloemen is bestemd voor mevrouw Wil Hoogers, sectie zuid.  

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op zaterdag 18 januari 2020 is in de leeftijd van 94 jaar overleden  de heer Lambertus Cornelis van Oudenaarden te Etten-Leur. De afscheidsdienst vond plaats in de Baai op donderdag 23 januari.

In zeer korte tijd heeft de familie van Oudenaarden afscheid moeten nemen van twee dierbare mensen.

Wij denken en leven mee met Kitty , die zo kort na het overlijden van haar dochter Jolanda, opnieuw afscheid moest nemen en nu van haar man Kees. Dat wij de komende tijd als gemeente om haar heen mogen staan.

Ook denken wij aan haar  kinderen die eind vorig jaar hun ( schoon) zus hebben verloren en nu in het begin van een nieuw jaar ook zonder hun vader verder moeten gaan.

Ter nagedachtenis aan Kees zingen wij psalm 121 alle 4 de verzen.

 

LEO FIJEN IN DE BAAI TE ETTEN-LEUR

Kansen voor een lokale kerk. Dat is de titel van de lezing die tv-presentator  (KRO-NCRV) Leo Fijen, bekend van vele goed bekeken TV producties, komt geven op woensdag  5 februari in de Baai. En die titel is voor veel kerkgangers urgent geworden. Steeds meer wordt duidelijk dat lokale kerken vragen hebben over hun toekomst. Hoe bereiken we meer leden dan alleen de kerkgangers? Waar zijn de jongeren gebleven? Wanneer lukt het om meer present te zijn in de buurt? En waar komen kerk en leven elkaar nog tegen? Leo Fijen komt met tien punten die richting geven voor de toekomst en vertelt daar steeds concrete voorbeelden uit het hele land bij. De tv-presentator is ook uitgever en merkt in die zin dat kerken er klaar voor zijn om de deuren te openen en van belang te zijn voor mensen die zoeken naar zingeving. Maar hoe bereik je die mensen? Ook daar geeft Leo Fijen adviezen en richtingwijzers. Daarom is deze avond een must voor iedereen die wil dat zijn of haar kerk doorgaat en toekomst heeft. Kom dus naar de lezing van Leo Fijen op 5 februari. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is de kerk open en staat de koffie klaar. Toegang is vanzelfsprekend gratis.

 

PREEK VAN DE LEEK

Op zondag 2 februari zal er naast de gangbare liturgie met samenzang, gebeden en bijbellezingen weer in de kerkdienst een preek van de leek te beluisteren zijn. Deze zondag wordt de preek gehouden en uitgesproken door de heer Dennis de Jong. Zoon van ons gemeentelid Ger de Jong.

Dennis de Jong is voormalig Europarlementariër. Thema in de overweging zal zijn: samenwerken of polariseren? Het debat over de belangrijkste thema's waar NL, de EU en de wereld mee geconfronteerd worden, zoals klimaat en identiteit, maar ook de toenemende kloof tussen de rijkste 1% en de rest, gaat bij steeds meer mensen over 'gevoel' in plaats van over menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Een overweging dus over verbinding tussen mensen die het (op het eerste gezicht) lang niet met elkaar eens (kunnen) zijn. Een belangrijk thema juist in deze tijd, waar polarisatie tussen groepen steeds meer lijkt voor te komen en kloven zich lijken te verbreden. De lezing komt uit de Bergrede. Daarnaast worden er toepasselijke gezangen en Psalmen gezongen. Van harte aanbevolen.

 

SAMENKLANK

Op donderdag 30 januari komen we weer bij elkaar rondom het lied. Dit keer staat in het kader van de gebedsweek van de eenheid het thema centraal: “Biddend zingen”. Welk lied zou U zelf tot klinken willen laten brengen aangaande dit thema en bidt U ook wel eens zingend? Allen welkom om hier over door te praten en wellicht ook te zingen. We beginnen om 9.30 uur  tot ongeveer 11.00 uur. Welkom om mee te doen. Iedere bijeenkomst van Samenklank staat op zichzelf, dus U kunt altijd instappen. Heel welkom.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EETCAFÉ

Aanstaande maandag is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

EVA

Woensdag a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

JEUGDZONDAG 2 FEBRUARI.

Crèche: deze morgen is er voor allen die het nodig hebben oppas.

Kindernevendienst 2.0: Wij hopen dat jullie allemaal komen en meedoen. Deze morgen gaan we rondom een Bijbels verhaal verstoppertje spelen. Welk verhaal? Dat blijft nog even geheim. Dat wordt spannend!

Jeugdkerk: de tieners gaan met elkaar een quiz spelen via de beamer. Natuurlijk draait deze quiz rondom alles wat met de Bijbel te maken heeft. Wie durft de strijd aan te gaan?

Wij hopen dat jullie er zin in hebben en er weer bij zijn, breng vooral ook vriendjes en vriendinnetjes mee, er is voor iedereen plaats.

Groetjes Arianne en leiding jeugdzondag

 

COLLECTE 12 JANUARI

De collecte tijdens de Oecumenische dienst van vorige zondag in de Petruskerk heeft € 501,97 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Ambulancewens. Alle geefsters en gevers hartelijk dank.

 

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 2 februari  zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

De opbrengst van de eerste collecte is deze keer bestemd voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat - boeren in Oeganda).

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST