Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 29 NOVEMBER 2020 - EERSTE ADVENT

 

 

Voor orde van dienst klik hier

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs

 

DEZE ZONDAG

Op deze eerste Adventzondag wordt vanzelfsprekend de eerste Adventkaars aangestoken om ons te bemoedigen in deze donkere tijd op weg naar het Feest van het Licht. Deze zondag is het TOP2000dienst. Een viering voor jong en oud. Jammer genoeg kan de TOP2000band, die we gevraagd hadden om tijdens deze viering de nummers te vertolken i.v.m. corona niet komen. De voorgangers Arianne Ploeg en Ds. Ellen van Sluijs proberen er dus samen maar iets van te maken. Maar wat er ook gebeurt: De muziek zal klinken. De meeste nummers uit de TOP2000, die inpasbaar zijn in een kerkdienst. Soms kan een nummer seculier bedoeld zijn, maar heel toepasselijk zijn als kyriegebed of goed passen bij Advent. Ook zijn sommige nummers letterlijk geschreven aan de hand van Bijbelteksten. Ook dat zullen we mogen ervaren. Natuurlijk is Wim er ook. Hij zal enkele nummers op piano ten gehore brengen. Kinderen en jongeren van ongeveer 10 jaar zijn welkom in de kerkzaal. Voor jongere kinderen is er vanzelfsprekend kindernevendienst.

 

LITURGISCHE SCHIKKING

Het, als wachters, rechtopstaande hout drukt de waakzaamheid uit die we in deze tijd nodig hebben om onze naaste en ons zelf te behoeden voor besmetting.

De dichte bloemknoppen refereren aan het gevoel van opgesloten zijn binnen de eigen muren.

De 4 Adventskaarsen staan ver uit elkaar om te benadrukken dat we –helaas-  afstand moeten houden van elkaar.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Kinderen in de knel)

Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 29 november 2020

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

NEEM EENS EEN GEMEENTELID MEE UIT DE KERK

Het is al weer maanden geleden (op de beide startzondagen na) dat er na afloop van vieringen koffie/thee geschonken is en iedereen gezellig na kon praten over de dienst en/of het leven. Ontmoetingen tussen gemeenteleden zijn in coronatijd nog al schaars. Op dit moment mogen er 30 mensen (incl. kinderen) in de kerkzaal  aanwezig zijn. Er zijn nog al wat alleengaanden die in hun eentje op een cluster van twee stoelen moeten zitten. Ik kan me indenken dat dat nogal eens eenzaam aanvoelt. Gelukkig mag een ieder 3 personen per dag ontvangen. Neemt U na de kerkdienst eens iemand mee naar huis, die alleen gekomen is en nodig hem/haar uit in deze donkere dagen om bij U thuis koffie te komen drinken. Op die manier zien we om naar elkaar en ontmoeten we elkaar werkelijk. Wie weet ontstaan er vriendschappen voor het leven. Ook als U niet naar de kerk durft of kan komen en toch graag iemand op de koffie wil vragen, laat het dan via de mail weten bij ondergetekende, Arianne Ploeg, Uw ouderling of contactpersoon of….. Ook op die manier kunnen we gemeente zijn, ook al is het niet in de Baai.

 

 

BLOEMEN UIT DE KERK

Op deze zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar familie Kanters, sectie zuid  

 

BERICHTEN VAN OVERLIJDEN

Op 18 november 2020 is overleden dhr. Jacobus van den Broek. Hij is 91 jaar oud geworden. Ter nagedachtenis van hem noemen we in de kerkdienst van zondag a.s. zijn naam met liefde en respect. De organist zal ter herdenking spelen het mooie Adventlied:”Op U mijn Heiland blijf ik hopen. De dominee leest de tekst. Dat dit lied een troost mag zijn voor allen die achterblijven en meneer van den Broek intens missen.

Op 22 november 2020 is overleden dhr. Johan Schep. Hij is 84 jaar oud geworden. Ook zijn naam noemen we met liefde en respect. We bidden voor zijn vrouw, zijn kinderen en allen die hem liefhadden. Ter nagedachtenis van hem zal Wim Frankhuijzen het derde en vijfde couplet van het Adventlied:”Nu daagt het in het oosten”ten gehore brengen. De voorganger zal de tekst vertolken.

 

VAKANTIE

Van vrijdag 4 december tot en met zaterdag 12 december heb ik vakantie. Vanzelfsprekend kunt U, zo nodig, contact opnemen met de pastoraattelefoon. Deze wordt bemenst. Het nummer is 0647597120. Natuurlijk kunt U ook contact opnemen met Uw ouderling, contactpersoon of (als 55minner zijnde) met kerkelijk werker Arianne Ploeg-Blokland. Op zondag 13 december hoop ik gewoon weer voor te gaan in de kerkdienst en ben ik weer in Uw midden.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

OECUMENISCH INLOOPHUIS IS WEER OPEN

Het Inloophuis is dit jaar vanwege de corona  vanaf begin maart maar af en toe open geweest.  We zijn nu weer voorzichtig gestart,  maar de locatie van de Vleer kunnen we nog niet gebruiken.  Als alternatief daarvoor kunnen we op dinsdagochtend terecht in Het Turfschip,  op donderdag als vanouds in de Linde . Beide ochtenden van half 10 tot 12 uur.   Iedereen is van harte welkom voor een kop koffie of thee en een praatje.  Meer info bij Daniëlle Breedveld  (dbreedveld@ziggo.nl)

 

PUZZELBANK

De werkgroep KES heeft zich afgevraagd wat zij kan doen om iedereen die daar behoefte aan heeft een beetje vermaak te verschaffen, maar wel iets wat thuis kan gebeuren. Daarom wil zij een puzzelbank in het leven roepen. Dat werkt dan zo:

Er staan bij aanvang vijf legpuzzels in de hal, naast de kast met de kettingen. Als u de behoefte voelt om er één mee te nemen, dan kan dat. Maar wel een andere puzzel daar weer wegleggen. Zo ontstaat er een soort ruilsysteem. Want u kunt de puzzel die gedaan is dan weer terugbrengen, en wellicht weer eentje meenemen. Het aantal stukjes mag variëren van 500 tot 2000. U mag natuurlijk ook meer puzzels meebrengen, want dan is er keuze.

Als er problemen zijn op de één of andere manier, bel dan naar Miep van den Oever tel.nr. 076-5023252. U mag ook puzzels afgeven aan mijn huisadres: Burchtplein 16, te Etten-Leur. Dat is in het centrum tegenover Albert

Heijn.

 

EERSTVOLGENDE KERKDIENST

Zondag 6 december 2020, tweede zondag van Advent, zal voorgaan mevrouw. ds. S. van Meggelen te Breda.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST

 


 

ORDE VAN DIENST 29 november  2020

Bij groet zegt gem. Ook met u zij de Heer

 

Liederen

The sound of silence . Simon and Garfunkel

Do they know it’s Christmas.   Bandaid

Papa. Stef Bos

Faith.  Stevie Wonder en Ariana Grande

Turn, turn, turn.  The Byrds

Fields of gold. Sting (op piano)

The Jerusalemmachallenge

Mag ik dan bij jou. Claudia de Breij (op piano)

Lied 442

Lied 444:3 en 5

Hallelujah.  Leonard Cohen

Respons zegen: gemeente zegt  Amen, Amen, Amen

Lezing

Prediker 3:1-8

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor u open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,

verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!

 

Vervul, o Heiland, het verlangen,

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zij, die gebonden zaten

in de schaduw van de dood,

van God en mens verlaten -

begroetem 't morgenrood.

 

Reeds daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.