Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020

 

LITURGIE 16 februari 2020

 

Zingen:

Ps. 119:9,12, 16

Klein Gloria zie tekst

Lied 961 (2x)

Lied 66:1 en 2

Lied 66:3

Lied 838: 1 en 2

Lied 838: 3 

Liedf 1010

Lezingen:

Deut. 30:15-20

Mat. 5:17-26

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan prof. C.J.G. Vonck te Brasschaat

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN UIT DE KERK

Deze zondag zijn er twee boeketten.

Eén bos  gaat als groet van de gemeente naar fam. de Feijter, sectie HSW. De andere bos gaat naar mevr. Janny Smook, eigenlijk woonachtig in Dronten, maar nu verblijvende in hospice Marianahof.  Van beide bossen is al bekend dat ze worden weggebracht.

 

SAMENKLANK

Op  donderdag 20 februari vindt er in zaal 1 van de Baai weer een bijeenkomst van “Samenklank” plaats.

Het thema op 20 februari is: “Jezus bezongen”. Dus over de vraag hoe Jezus beschreven en bezongen wordt in het kerklied. Heel passend in deze Epifanietijd

We beginnen om 9.30 uur en tot ongeveer 11.00 uur.

Iedere bijeenkomst staat op zichzelf, dus ook als U nog nooit geweest bent, geldt…..Allen welkom in de Baai.

 

STAMTAFEL ACTUEEL

Op woensdag 19 februari staat rond 10.00 uur tot 11.30 uur de kerkdeur (Lukaserf 2) weer open. Koffie/thee en wellicht iets er bij (iets lekkers meegenomen door de bezoekers) is altijd welkom. En waarover praten we dan?....gewoon wat ter tafel komt. Iets actueels, iets over het (persoonlijk) leven…het is aan de deelnemers. Het kan dus overal en nergens over gaan.

Praat U ook mee?

 

WIJDIENST

Op zondag 23 februari zal er weer een WIJDienst worden georganiseerd door de liturgiecommissie. Enkele gemeenteleden zullen met ons allen in de kerkdienst  delen welk bijbelfiguur voor hen het meest aansprekend is. We hopen er met elkaar een inspirerende viering van te maken.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EVA

Woensdag a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

EETCAFÉ

Maandag 2 maart is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 21 februari ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 23 februari  zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

 

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST