Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 3 JULI 2022

 

ORDE VAN DIENST 3 juli 2022

 

Liederen:

Lied 66:1, 2, 3 en 4

Lied 84:1, 3 en 4

Lied 967:1, 2, 3 en 5

Lied 864:1 en 2

Lied 1010:1, 3 en 4

Lied 686:1, 2 en 3

Lied 969:1, 2 en 4

Psalm 23:1, 2 en 3

Lied 968:1, 2 en 5

Lezingen:

Jesaja 66: 10-14

Lucas: 10: 1-20

 

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan ds. J. Vanhees, Mol (B).

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat

Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen

In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening. Maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook nog milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Het wordt door de vrouwen verwerkt tot en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 3 juli 2022.

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Bruijnseels-Wardenier (sectie zuid).

 

BERICHTEN VAN OVERLIJDEN

Op 22 juni 2022 is in de leeftijd van 85 jaar overleden de heer Cornelis Bruijnseels. Hij woonde Lambertusstraat 23 te Etten-Leur. De crematie van de heer Bruijnseels heeft plaatsgevonden op 29 juni 2022.

In de dienst zullen we hem herdenken en bidden voor zijn echtgenote. Omdat voor het te zingen lied gekozen werd voor hetzelfde lied als de hieronder vermelde overledene, wordt het zingen hiervan gecombineerd.

 

Ook op 22 juni 2022 is in de leeftijd van 87 jaar overleden de heer Jan Blaak. Hij woonde Hobodreef 162 te Etten-Leur. De crematie van de heer Blaak heeft plaatsgevonden op 28 juni 2022. In de dienst zullen we hem herdenken en bidden voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Aan het einde van de herdenkingen zingen we voor hem en Cornelis Bruijnseels Psalm 23.

 

INTREDEDIENST

Zoals eerder aangekondigd is de bevestiging- en intrededienst van ds. Henk-Jan Ketelaar. De bevestiging wordt gedaan door zijn zus, ds. Saskia Ketelaar te Hoek.

 Inmiddels is de laatste formele drempel weggenomen door de mededeling die wij afgelopen week van het breed moderamen van de classis ontvingen: Een klein stukje hieruit luidt als volgt:  “het breed moderamen heeft besloten de gevraagde approbatie als bedoeld in ordinantie 3-5-6 te verlenen. Gedaan te Werkendam op 27 juni 2022”.

 

ACTIE VAKANTIETAS

Zondag 3 juli is de laatste zondag dat de gevulde rugtasjes voor kinderen, die niet op vakantie kunnen gaan, kunnen worden ingeleverd in De Baai. Nog niet alle rugtasjes zijn ingeleverd!

Als het niet lukt om ze zondag in te leveren , dan kunt u ze ook afgeven bij Joke Gelderblom,  Nachtegaal 105. Dit wel graag vóór 6 juli !!!  Als u hierover nog vragen heeft, dan kunt u bellen met 06-30164636

 

EETCAFÉ

Morgen is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 10 juli 2022 zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven (B).

In deze dienst vieren we ook samen het Heilig Avondmaal

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE