Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

 

ZONDAG 5 DECEMBER 2021 - TWEEDE ADVENT

 

ORDE VAN DIENST 5 december 2021

 

Liederen:

Ps. 149:1

Ps. 149:3

Lied 315:1

Lied 908: 1, 2 en 6

Lied 464: 2, 3 en 4

--

Lied 473

Gedenken muziek “Mag ik dan bij jou”

Lied 139 : 1 en 4

Lied 439: 1

Lezingen:

Leefregel (Rom. 13: 8-10 + 1 Cor 13: 4-10)

Lucas 1: 26-38

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan ds. P. de Graaf, Kruiningen.

 

LITURGISCHE SCHIKKING

Thema van de liturgische schikkingen voor de 4 Advents zondagen zijn de voormoeders van Jezus. Zij worden verbeeld door de poppetjes van de Matroesjka. Vandaag Rachab (betekenis ruim/breed in de zin van gastvrij). Zij geeft de 2 spionnen van Jozua gastvrij onderdak en eten (brood en wijn) en verbergt ze voor de mannen van de koning van Jericho op het dak van haar huis onder het vlas. Als de kust weer veilig is laat ze hen aan een touw uit het raam zakken. Omdat ze in God gelooft beloven ze haar, haar en haar familie, te sparen als Jericho vernietigd wordt. Als zichtbaar bewijs van haar woning geven ze haar een scharlaken koord, dat ze uit haar raam moet hangen, dan zullen zij en haar familie worden gespaard. Uit haar verbintenis met Salmon, de nakomeling van Peres, Juda’s zoon, wordt Boaz geboren.

 

COLLECTES

De eerste collecte is de adventscollecte van Kerk in Actie  Werelddiaconaat

Op deze 2e Adventszondag maken we in het kader van de actie “Geef Licht” kennis met Ilana uit Afghanistan.  Zij is één van de duizenden kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen die moeten opgroeien onder erbarmelijke omstandigheden. Wat heeft zij voor uitzicht op een nieuwe toekomst? Wij gunnen al deze kinderen een beter leven! Met deze Kerstcampagne hopen we er een bijdrage aan te leveren dat vluchtelingenkinderen voedsel, kleding en onderdak krijgen. We brengen licht en hoop voor de toekomst. Doet U mee?

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 5 december 2021

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar de familie Oostdijk (sectie noord).

 

BERICHTEN VAN OVERLIJDEN

Op 26 november is in de leeftijd van 47 jaar overleden Gerritje Tija Dekkers-Bonestroo. Zij woonde Vorstendom 20 te Etten-Leur.

Op 27 november is in de leeftijd van 68 jaar overleden Maria Jannigje Koning-Krijgsman. Zij woonde De Quayhof 7 te Etten-Leur. De uitvaartdienst in beperkte kring vindt plaats op 6 december aanstaande.

 

 

GESPREKSGROEP FILOSOFIE/THEOLOGIE

Op woensdag 8 december komt deze gespreksgroep weer bij elkaar. Aanvang 13.30 uur.

We willen tijdens deze bijeenkomst van gedachten wisselen aan de hand van een of enkele hoofdstukken van een boek. Vanzelfsprekend is iedereen welkom. Als je mee wil doen of eerst meer informatie wil, laat het weten. aan Pim v/d Boor, T: 0765018068; E: pimofwvdb@ziggo.nl

 

KINDEREN EN OUDERS

Hebben jullie je óók al opgegeven voor het kinderkerstfeest van 24 december in de Baai? Dit kan i.v.m. de inkoop en organisatie tot uiterlijk zaterdag 18 december via: kerkelijkwerker.ettenleur@gmail.com

 

CORONA

Onderstaand een deel van de meest recente brief van de classis over de corona pandemie.

“Kerkdiensten en doordeweekse kerkelijke activiteiten na 17.00 uur

De minister van Justitie en veiligheid heeft tijdens een overleg een dringend beroep gedaan op de kerken en andere religieuze koepels om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondagmorgen 28 november a.s. in werking zijn getreden. Tijdens de beantwoording van vragen na afloop van de persconferentie heeft de minister-president eenzelfde appel op de kerken gedaan.

Het CIO doet een dringende oproep aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen om alternatieve mogelijkheden te benutten voor de kerkdiensten en bijeenkomsten die na 17.00 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn, zoals een digitale bijeenkomst of uitzending van de diensten of, waar dit niet goed mogelijk is, een eerder aanvangstijdstip te kiezen, bijvoorbeeld om 15.30 uur.

Het betreft een dringende oproep, geen wettelijke verplichting. Wanneer er zwaarwegende redenen zijn om een kerkdienst of activiteit na 17.00 uur te laten plaatsvinden, zijn alle overige maatregelen van toepassing zoals het CIO eerder al berichtte: anderhalve meter en placering.”

 

GESPREKSGROEP THEOLOGIE / FILOSOFIE

We hebben afgesproken dat we bijeenkomen op de tweede woensdag van elke maand om 13.30 uur

in De Baai. We lezen per keer een aantal hoofdstukken uit het boek De Zin van het leven, geschreven

door Fokke Obbema. Uitgegeven bij Atlas Contact in 2019, ISBN 978 90 450 3932 9.

In december komen bij elkaar op 8 december.

Heb je belangstelling dan ben je bent van harte welkom. Voor aanmelding en vragen kan je bellen

naar Pim v.d. Boor, T: 076 5018068; E: pimofwvdb@ziggo.nl

 

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 12 december 2021, derde zondag van advent, zal voorgaan ds. T. Rijken, Oosterhout.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE