Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 15 JULI 2018

 

LITURGIE 15 juli 2018               

OvD B

Zingen:

Psalm 33: 1

Psalm 33: 5 en 8

Lied 344: 1 en 3

Lied 344: 4

Lied 518: 4 en 5

Lied 526: 3 en 4

Lied 791

Lied 903: 1 en 6

Lezingen:

Hooglied 1: 1-8

Johannes 2: 1-11

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan ds. P. de Graaf te Zierikzee.

 

KINDERNEVENDIENST

Er is tijdens de vakantieperiode geen kindernevendienst.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

VOOR ONZE GASTEN

Elke zondag is er na de dienst gelegenheid om elkaar in de foyer bij een kop koffie of thee te ontmoeten.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar de familie Verspui  sectie noord.

 

VAKANTIE

Tot en met maandag 13 augustus heb ik vakantie en ben daardoor vrijgesteld van werkzaamheden. Natuurlijk kunt U voor dringend pastorale gevallen, crisispastoraat of overlijden de pastoraattelefoon bellen. Deze wordt ook deze vakantieperiode bemenst. Als U geen gehoor krijgt , probeert U het een half uurtje later dan nog eens. Het nummer is: 0647597120. Natuurlijk kunt U ook contact opnemen met Uw contactpersoon, Uw ouderling of één van de pastorale medewerkers. Op dinsdag 14 augustus hoop ik U allen weer in goede gezondheid terug te zien. En natuurlijk wens ik U allen een hele goede zomer toe.

Ellen van Sluijs.

 

VAKANTIETIJD

In onze regio is de vakantie volop aan de gang, Voor het bijzonder pastoraat een reden om in deze tijd oren en ogen extra goed open te houden in het omzien naar elkaar.

In de afgelopen jaren is de ervaring dat meldingen van wel en wee, voor of na de kerkdienst aan ons worden door gegeven. Zo kan er aandacht aan gegeven worden.

Uiteraard is de pastoraattelefoon (24 uur per dag) ook een goed middel. Tel. nr. 06 – 475 97 120.

Mede namens het team bijzonder pastoraat en hartelijke groet.

Wil Hoogers

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 22 juli zal voorgaan ds. T. Rijken te Oosterhout.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST