Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 18 NOVEMBER 2018

 

LITURGIE 18 november 2018               

 

Zingen:

Ps. 9:1, 4 en 5

Lied 695

Respons kyriëgebed zie tekst

Lied 305

Lied 316

Respons Ev. lezing zie tekst

Lied 755

Credo: Lied 342

Lied 126A

Respons gebeden: Heer, onze Heer…….

Lied 657

Lezingen:

Gen. 18:22-33

Luk. 19:42-48

 

Here God ontferm U, Christus ontferm U,

Here God ontferm U

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. M.J.A. Schulz te Eindhoven.

Beste gemeenteleden uit Etten-Leur,  vandaag mag ik weer bij u voorgaan. Ik trakteer u op deze voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar op de liederen en lezingen uit het Luthers leesrooster voor deze zondag: wij lezen Abrahams voorspraak voor Sodom en ook hoe Jezus weent over Jeruzalem. Teksten die tot nadenken uitnodigen: hoe staat het in onze tijd om vrede en gerechtigheid? Wat valt er te zeggen? Ik verheug me erop weer eens in uw midden te zijn! Ds. Marlies Schulz      

 

KINDERNEVENDIENST

Er is deze zondag geen kindernevendienst.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Tineke van Oosten-van Riesen, sectie zuid.

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

“De steppe zal bloeien”, stond er vermeld op de rouwkaart, waarin aangekondigd werd dat op 11 november j.l. is overleden Frederika Wilhelmina Hillegonda Vreugdenhil-Molenaar. Frieda is 86 jaar oud geworden. Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van haar in een afscheidsdienst in de Baai, waarna we haar in besloten kring te ruste hebben gelegd op onze begraafplaats. Ter nagedachtenis van haar zingen we het lied:”Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap” Lied 126A  Wij noemen de naam van Frieda met liefde en respect in onze voorbeden. Tevens denken we aan en bidden we voor haar man Frans, hun dochter, zoon en schoonzoon en de kleinkinderen natuurlijk, die met groot verdriet afscheid hebben moeten nemen van vrouw, moeder en oma.

 

FILM IN DE BAAI

Op vrijdag 23 november is er weer een film in de Baai. Dit keer draaien we in het kader van Vrij, Vroom en Vrolijk de film:”THE BUTLER”. In deze naar waarheid gebeurde film kruipen Oscarwinnaar Forest Whitaker en de bekende Oprah Winfrey in de huid van butler Cecil Gaines en zijn vrouw Gloria. We volgen het leven van de butler die gedurende ruim drie decennia zeven Amerikaanse presidenten diende, waar onder Richard Nixon, Kennedy en Reagan. De film, die zich afspeelt tijdens de opkomst van de Burgerrechtenbeweging  volgt het waargebeurde verhaal van Eugene Allen, die vanaf 1952 daadwerkelijk butler was van zeven Amerikaanse presidenten en deze bijstond tijdens beslissende momenten in de geschiedenis. Een reis door de tijd van een bijzonder mens die als kind zijn ouders vermoord ziet worden door een voormalige slavenbaas, gewoon omdat zij zwart zijn tot zijn bezoek aan president Obama. Een historisch tijdbeeld dat laat zien dat er werkelijk veranderingen mogelijk zijn. Soms omdat je er in gelooft, soms omdat het lot jouw kant op valt. Een troostrijke, mooie film, die het waard is om te zien.

Datum en Tijd: Vrijdag 23 november om 19.30 uur.

Plaats: De Baai. Toegang: Logischerwijs gratis.

 

STAMTAFEL ACTUEEL WOENSDAG A.S. INLOOP IN DE BAAI

Op een aantal woensdagochtenden in het winterseizoen staat de kerkdeur open en zitten we gezellig in de foyer met de dominee achter de bar. We beginnen rond 10.00 uur met koffie/thee en wellicht iets er bij (iets lekkers is altijd welkom). En waarover praten we dan? Gewoon wat ter tafel komt. Iets actueels, iets over het leven, iets over geloven...iets over..... noemt U maar op. Het kan overal en ook nergens over gaan. Komt U/Kom jij ook? De kerk is open op woensdagen van 10.00 uur tot 11.30 uur op 21 november,  12 december; 9 januari, 20 februari, 20 maart en wellicht (als het een beetje loopt) wordt het een vaste activiteit. Op woensdag 21 november bent U dus ’s ochtends welkom in de Baai. Uw dominee staat achter de bar  om U te verwelkomen. Van de grote tafel in de foyer maken we onze stamtafel. Hoe de ochtend ingevuld gaat worden: we zien wel. Wellicht iets actueels of zo maar een ontmoeting of een spel. Welkom. De kerk is open (ingang Lukaserf 2) en de koffie staat klaar. Op woensdag 21 november vanaf 10.00uur.

 

 

 

VAN KERK NAAR KROEG

En nieuwe activiteit: elkaar ontmoeten buiten de muren van de kerk op een aantal data dat ik in ieder geval in de kroeg te vinden ben vanaf ongeveer 21.30 uur. Vrijdag 30 november is de eerste keer. Leuk om elkaar op een andere manier en op een andere locatie te treffen. En wie weet wie we allemaal tegen komen. Het gesprek verbreedt en er is een treffen mogelijk met een ieder die op je pad komt. Altijd spannend, soms uitdagend en vaak ook leuk. Zien we elkaar op vrijdag 30 november? Waar....dat leest U in de gemeentebrief van volgende week.

 

DE DIENST VOLGENDE WEEK

Op 25 november is het de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Zondag “Voleinding”. Het is een mooi gebruik om juist op die zondag onze overledenen van het afgelopen kerkelijke jaar te gedenken. 24 namen zullen klinken, immers zolang wij namen noemen van diegenen die wij liefhadden, maar zijn gestorven....zo blijven zij levend in ons midden. De families zijn uitgenodigd om een kaars aan te steken ter nagedachtenis. Kerkkoor de Baai o.l.v. Leander Schoormans zal haar medewerking verlenen. Wim Frankhuijzen bespeelt het orgel/de piano. Voorganger is Ds. Ellen van Sluijs

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

KOFFIE NA DE DIENST

Al een groot aantal jaren drinken we na de kerkdienst op zondag een kopje koffie of thee. Elke zondag is daartoe een groep van 3 of 4 gemeenteleden al vroeg aanwezig om alles voor te bereiden en om na de dienst in te schenken en de afwas en opruimen te verzorgen.

Tot nu toe was een groep eenmaal in de 7 weken hiervoor aan de beurt.

Met ingang van het volgende rooster van dienstdoen voor deze taak (februari 2019) vallen er, door verschillende oorzaken (waaronder vertrek uit onze gemeente), helaas in dit rooster een aantal deelnemers weg.

Langs deze weg daarom een dringend verzoek aan andere gemeenteleden om zich voor deze taak aan te melden. Als gemeente willen we de mogelijkheid om na de dienst nog even samen te zijn graag handhaven, maar om dat onder het genot van een kop koffie of thee te kunnen doen, moet de leden zelf de handen uit de mouwen steken.

Als u ook mee wilt helpen dan graag zo spoedig mogelijk een berichtje aan Wiert Wiertsema (tel. 076-5014338; e-mail wiertwi@ziggo.nl)

 

EETCAFÉ

Maandag 3 december is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Mieke Boekhold, tel. 076-5429425.

 

REPAIR CAFÉ

In de vorige Kerkklok heeft u een artikeltje kunnen lezen over het repair café dat is gevestigd in De Gong.

Deze zondagmorgen treft u, onder andere, in de foyer meer informatie aan over dit repair café.

Informatie over wat een repair café is en doet en daarbij vermeld de openingstijden van het café.

In het kader van duurzaam omgaan met goederen en grondstoffen, is een repair café ook weer een stapje op weg naar een duurzamere wereld. Lees dus de informatie en maak gebruik van dit café.

 

VERKOOP AMANDELSTAVEN

Ook dit seizoen gaan we de verkoop van amandelstaven weer organiseren. Ook deze keer is de opbrengst voor ons project Yabima in Indonesie. Bakker Struys is weer bereid gevonden de amandelstaven voor een redelijke prijs te leveren. Vanaf vandaag liggen er weer bestellijsten voor U klaar. De bestellingen kunnen op zondag 2 december en  23 december na de dienst afgehaald worden. Mochten er mensen zijn die een grotere bestelling willen plaatsen voor bv. hun werknemers of U wilt een bestelling op een andere dag geleverd hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. Neem dan even contact op met een van de leden van de werkgroep ZWO. We hopen weer op een succesvolle verkoop. We bedanken U alvast voor uw bijdrage.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 30 november ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 25 november zal voorgaan mevrouw ds. Ellen  van Sluijs. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst herdenken we de gemeenteleden, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Het kerkkoor De Baai verleent medewerking aan deze dienst.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST