Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 Ė EERSTE ADVENT

 

ORDE VAN DIENST 27 november 2022

thema: Batseba

Liederen:

Lied 441:1 en 3

Groet/bem. zie tekst

Lofprijzing zie tekst

Lied 885:1 en 2

Lied 738:1 en 3

Lied 339a

---

Lied 125:1, 2 en 4 (LvdK) zie tekst

Lied 444:1, 2, 3, 4 en 5: 1,2,5 allen, 3 vr, 4, ma

Lezingen:

2 Sam. 11: 1- 15, 26-27

Matteus 1: 1-16

 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

gemeente: Uw naam zegt ons dat U uw wereld trouw blijft.

voorganger: Gedenk dan de namen die ons uw trouw hebben getoond

gemeente: vrouwen en mannen die ons hierin zijn voorgegaan.

voorganger: Heer, zo roept U elke dag opnieuw

uw mensen om in uw spoor van liefde te dienen.

Hier zijn wij Heer, doe intocht in ons hart

en gebruik ons in uw dienst.

gemeente: Dat wij vanuit Uw liefde en trouw zullen leven en U en elkaar hoog zullen houden. Amen.

 

Lofprijzing staande

voorganger: Heer open onze lippen

gemeente: zo zal onze mond uw lof verkondigen

voorganger: Van de opgang der zon tot haar ondergang

gemeente: zij de naam des Heren geloofd!

 

 

1. O kom, o kom, ImmanuŽl

verlos uw volk, u Israel,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer!

Wees blij, wees blij, o IsraŽl!

Hij is nabij, Immanuel!

 

2. O kom, Gij wortel IsaÔ,

verlos ons van de tirannie,

van alle goden dezer eeuw.

O Herder, sla de boze leeuw.

Wees blij, wees blij, o IsraŽl!

Hij is nabij, Immanuel!

 

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom

en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!

Wees blij, wees blij, o IsraŽl!

Hij is nabij, Immanuel!

 

 

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan ds. Henk-Jan Ketelaar.

 

LITURGISCHE SCHIKKING

Liturgische Schikking 1eAdvent.

In de driehoek van geloof, hoop en liefde ligt een dorre tak met een enkel groen blad. Een belofte van nieuw leven als hoopvol teken in een verwarrende tijd. De eerste kaars gaat aan.

 

COLLECTES

De eerste collecte is de Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad BogotŠ. Kinderen werken er op de markt of op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. (zie ook verderop in de brief over een nieuw project van ZWO)>

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 27 november 2022.

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Rinske Sluijter (sectie Noord).

De liturgische schikking gaat naar mevrouw Hilda Mulder (sectie Zuid).

 

CR»CHE/KINDERNEVENDIENST TIJDENS ADVENT

Tijdens de adventstijd (de zondagen 27 november, 4, 11 en 18 december) zullen er extra kindernevendiensten zijn voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en crŤche voor de allerkleinsten! Op deze manier willen we als gezinnen samen toeleven naar kerst. Op kerstavond zullen we voor het kinderkerstfeest samen pannenkoeken eten en ook op eerste kerstdag, 25 december, zal er crŤche en kindernevendienst zijn. Samen toeleven naar kerst: Jullie doen toch ook mee?

 

ADVENT 2022: DE VIJF MOEDERS VAN JEZUS

In de adventstijd volgen we in de vieringen dit jaar het alternatieve spoor van het Oecumenisch Leesrooster. Dat betekent dat we de vijf moeders van Jezus centraal stellen. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen maar in het geslachtsregister van Mattheus 1 komen naast Maria vier vrouwen voor: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.†† Elke zondag wordt er vanaf Maria steeds verder teruggelezen. De geschiedenis van de moeders van Jezus wordt dus 'achterstevoren' verteld. We beginnen deze zondag dus met het verhaal van Batseba, de 2e zondag Ruth (afhankelijk van de gastpredikant), de 3e zondag Rachab en de 4e adventszondag Tamar. En op kerstochtend lezen we natuurlijk over Maria. Het zijn boeiende verhalen

 

EEN NIEUW PROJECT VAN ZWO

In het nieuwe jaar zullen we starten met een nieuw project van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk). Het project ďBrabant voor MoldaviŽĒ hebben we afgesloten. Dit betekent niet dat de projecten in dit land gestopt zijn. Via Kerk in Actie lopen die door en wij zullen daar ook nog voor collecteren. Maar in 2023 willen wij extra aandacht geven aan Colombia. Vooruitlopend daarop gaan wij in de Advents- en Kersttijd collecteren voor een project voor straatkinderen in Bogota, de hoofdstad van Colombia.

Vandaag starten we met deze actie voor ďKinderen in de KnelĒ van Kerk in Actie. Honderden straatkinderen in Bogota, waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is, moeten opgroeien in criminele en onveilige omstandigheden. Zonder uitzicht op een nieuwe toekomst. Wij gunnen hen een beter leven!Een christelijke stichting zet zich in om deze kinderen en jongeren een veilige haven te bieden.De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Iedere week zullen wij U informeren over bepaalde onderdelen van deze opvang. We brengen licht en hoop voor de toekomst. Doet U mee?

 

!INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m maandag 5 december ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl .

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

EETCAF…

Maandag 5 december is er weer eetcafť voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij DaniŽlle Breedveld, tel. 076-5014338

 

EVA

Woensdag a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 4 december 2022, tweede zondag van advent, zal voorgaan ds. P. de Graaf, Kruiningen.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE