Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019

 

LITURGIE 17 november 2019

 

Zingen:

Lied 280:1, 4, 5 en 7

Groet + bemoediging zie tekst

Lied 883 (3x NL-Eng-NL)

Lied 281:1, 2 en 3

Ps. 92:1, 2 en 3

Lied 542:1, 2 en 3

Lied 1008

Lied 858

Lied 426:1 (2x)

Lezingen:

Exodus 3: 1-15

Lucas 20: 27-38

Groet:                v  De vrede van de HEER met U allen   

                         g  Zijn vrede ook met u

Bemoediging:    v  Onze hulp is in de Naam van de HEER

                           g  die hemel en aarde gemaakt heeft

                           v die trouw blijft tot voorbij de grenzen van ons leven

                           g die nooit los laat wat Zijn hand met ons begon

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw Anne-Mieke van Oost-Reiber te Dordrecht.

 

KERK OP SCHOOTDIENST

Kerk op schoot dienst met Ds. Beer, straks na de koffie van 11.45 uur tot ± 12.15 uur.

Eindelijk is het dan zover! Een bijzonder moment voor klein en groot. Want straks rond 11.45 uur gaan we kennismaken met de nieuwe collega van Ds. Ellen van Sluijs en Pastor Arianne Ploeg. En ik kan nu al verklappen dat hij niet kan wachten totdat hij zich mag voorstellen. Kinderen, Ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, ooms en tantes, gemeenteleden, komt u na de koffie ook terug naar de kerkzaal om tijdens kerk op schoot de nieuwe collega te ontmoeten?

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN UIT DE KERK

Deze zondag zijn er twee boeketten te vergeven als groet van de gemeente. De eerste bos gaat naar mevrouw Nels Fillekes, sectie HSW   en de tweede bos naar de familie Kooman, sectie noord.

 

THEOLOGIE/FILOSOFIE OP DE MIDDAG

Op woensdag 20 november en woensdag 4 december komt deze kring weer bij elkaar rondom het boek “Liberaal christendom” van 13.30 uur tot 15.00 uur in de Baai. Allen welkom.

 

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Op zondag 24 november gedenken we al die dierbare gemeenteleden, die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Hun familieleden en vrienden zijn uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.

Kerkkoor de Baai verleent haar medewerking aan deze bijzondere gedenkdienst.

 

SAMENKLANK

Enkele dagen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar op donderdag 21 november komen we weer bij elkaar rondom het lied. Dit keer staat gedenken centraal. Welk lied is U dierbaar als we onze doden gedenken? Welk lied zou U zelf tot klinken willen laten brengen als U evt. zelf Uw ogen voorgoed zou sluiten? Allen welkom om hier over door te praten en wellicht ook te zingen. We beginnen om 9.30 uur  tot ongeveer 11.00 uur. Welkom om mee te doen. Iedere bijeenkomst van Samenklank staat op zichzelf, dus U kunt altijd instappen. Heel welkom.

Verder vindt de laatste Samenklank van 2019  plaats op donderdag 19 december en niet zoals eerder vermeld op donderdag 12 december. Thema: Advent- en Kerstliederen.

 

INLOOP STAMTAFEL ACTUEEL WEER OP 27 NOVEMBER A.S.

Op een aantal woensdagochtenden in het winterseizoen staat de kerkdeur open. Zo ook op woensdag 27 november. We beginnen rond 10.00 uur met koffie en wellicht iets er bij (iets lekkers is altijd welkom) . En waarover praten we dan?….gewoon wat ter tafel komt. Iets actueels, iets over het leven, iets over….noemt U maar op. Het kan overal en nergens over gaan. Want gewoon gezellig koffiedrinken kan ook.

Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar. Om 11.30 uur sluiten we de stamtafel actueel. Komt U/Kom jij ook. De kerk is open op woensdagen van 10.00 tot 11.30 uur. Andere data dit seizoen: 18 december, 15 januari, 19 februari en 11 maart.

 

FILM IN DE BAAI.

Op vrijdag 29 november is er om 19.30 uur weer een film in de Baai. Dit keer is een film gekozen, die past in ons jaar 2019, omdat het in dit  jaar dat  50 jaar geleden is dat de eerste mens voetstappen zette op de maan. We kijken naar de mooie film:”Hidden figures”Of vrijvertaald: “Verborgen getallen”. We maken in dit waargebeurde verhaal kennis met drie zwarte vrouwen in het zuiden van de Verenigde Staten. Hoogopgeleid, krijgen ze een baan  bij de NASA. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Afro-Amerikaanse wetenschapsters Katherine Johnson en haar twee collega’s Dorothy Vaughan en Mary Jackson die allen werkten in de West Area Computing Unit van het NASA Langley Research Center. De West Area Computing Unit was een groep die uitsluitend uit vrouwelijke Afro-Amerikaanse wetenschappers bestond en een belangrijk aandeel had in de ruimtewedloop. Dankzij hun berekeningen slaagde de Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn er in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde te vliegen. Drie bijzonder vrouwen. We volgen hun leven. Hun rol in de maatschappij, waar zowel binnen als ook buiten de NASA nog steeds heel veel racisme voorkomt. Maar we volgen ook hun gezinsleven en  hun rollen in het kerkelijk leven. In hun bijzondere levens komt geloof en wetenschap dicht bij elkaar.   Een mooie historische op waarheid gebaseerde film over vertrouwen, geloof, inzet, kracht, de koude oorlog, racisme, het kerkelijk leven in het zuiden van de VS, de ruimtevaart etc. etc. Kortom: Een heel boeiende, positieve film. Van harte bij U allen aanbevolen. De kerk is om 19.15 uur open. Koffie/thee staan klaar. En na afloop is er natuurlijk een drankje.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

INFO JEUGDDIENST 1 DECEMBER

Noteer alvast in uw agenda Zondag 1 december 1ste advent “Mijn verlossing is nabij”

       I shall be released – Bob Dylan dienst in de Baai te Etten-Leur

Zegt het voort zegt het voort

Deze dienst zal in het teken staan van liederen van Bob Dylan. Het thema van deze bijzondere kerkdienst is: I shall be released (‘mijn verlossing is nabij’).

Veel van Dylans songs uit zijn lange carričre bevatten religieuze, Bijbelse en spirituele elementen. Ze getuigen van een diep verlangen naar verlossing en bevrijding en de (on)mogelijkheid van troost en overgave.

Een toepasselijke themadienst bij ons jaarthema “muziek verbindt”. Want de muziek van Bob Dylan, 75 jaar bevrijding WOII en advent lopen als het ware in elkaar over. Het is de muziek die de verbinding maakt naar ons diepste verlangen van vrijheid en verlossing, in de verwachting van onze grote verlosser, het kerstkind, Jezus Christus

 

EETCAFÉ

Maandag 2 december is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 29 november ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 24 november  zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst herdenken we de gemeenteleden, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST


 

LITURGIE 10 november 2019

 

Zingen:

oefen L.1011 en vetgedrukte Lied 221 1e couplet

Intochtslied zie tekst

Lied 1010

Ps. 149:1 en 5

Kinderlied zie tekst

Lied 1013

CD Muziek Soldaat van Oranje zie tekst

Lied 247:1, 3 en 4

Respons voorbeden Lied 1011

Lied zie tekst

Lezing:

Matheus 5:1-16

Wij, die met eigen ogen.

Melodie: Lied 1010

 

Wij, die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,

Maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt.

Dat oorlog is geboden, dat vrede niet mag zijn.

Dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.

 

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,

aan machten prijs gegeven aan meer dan eigen schuld,

Wij die God weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard,

Dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.

 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt.

Dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt,

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.

dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

 

Van de vrede blijf je dromen.

 Uit: Geroepen om te zingen Lied 221

 

Van de vrede blijf je dromen,

van een wereld in het groen,

Waar verdriet niet meer kan komen,

waar geen mens je kwaad zal doen.

Niemand bang meer en alleen,

zon en warmte om je heen.  (2x).

 

Samen zullen wij weer leven

van de vrede, hoe dat moet.

Hoe je onrecht om kunt keren

tot iets heels en tot iets goeds.

Zodat alles anders wordt,

dichter bij de droom van God (2x)

 

Van de vrede blijf je dromen,

jij zult zien, soms , hier en daar

Hoe er steeds meer mensen komen,

die niet vechten met elkaar.

die de wegen gaan van God,

tot de aarde hemel wordt. (2x).

 

 Als wij niets doen.

Uit: Soldaat van oranje.

 

Denk je soms dat dit ons leven niet raakt
Of wachten we tot de storm over waait
Onze vrienden kapot worden gemaakt
Kijken we toe tot de wind weer draait
Niemand van ons, heeft hier om gevraagd
Maar doen of je neus bloed is god geklaagd
we zitten te slapen, ons huis staat in brand
En je kunt niet weg 't is overal steek je kop niet in het zand

Als wij niets doen?
Wie dan?
We zien toch dat dit niet kan
't is nu aan jou en mij
Onze enige hoop zijn wij
Denk maar niet dat dit geruisloos verdwijnt
Het gaat niet weg als je, je ogen maar sluit
Je hoort en je ziet (maar je zwijgt)

Volg je je hart of redt je je huid

We kunnen niet blijven doen of dit niet bestaat
We vergeten de regels en we stellen een daad

Er zijn veel te veel tranen je voelt toch de pijn
't is…

 

Komen ooit voeten gevleugeld. 

Melodie: Lied 868

 

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,

wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:

“Wij zullen rusten in vrede”.

 

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;

Dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken.

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht.

Overal vrede geschapen.

 

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.

Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –

Vrede de weg voor mijn voeten