Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019

 

Voor orde van dienst klik hier

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

DE VIERING VAN VANMORGEN

Vanaf deze zondag tot en met de eerste zondagen van september vinden tot de startzondag de zogenaamde zomerdiensten plaats. Net als vorig jaar (Esther) lezen we uit ťťn bijbelboek en trachten de teksten wat verder uit te diepen en in te passen in het hedendaagse leven.

Dit keer reizen we met ťťn van de belangrijkste profeten van IsraŽl langs vijvers, wijngaarden, moestuinen en vertoeven in bijzondere landen en steden. De profetische berichten uit deze wat men noemt historische boeken bevatten bij uitstek verhalen die de vastgeklonken systemen van de bestaande orde openbreken.

Te midden van de heersende macht staat de profeet die de mens van toen, maar zeker ook de mens van nu een kritische spiegel voorhoudt. Daarnaast bieden profetische bijbelboeken ongehoorde alternatieven van een visie op leven, die zegt dat wij maar genoegen moeten nemen met de werkelijkheid zoals hij is.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

Vandaag besteden we weer speciale aandacht aan ons eigen project in IndonesiŽ.

In de deze periode wil Yabima zich vooral richten op het verbinden van de boeren en degenen die hun producten afnemen. Momenteel moeten de boeren hun producten aan tussenpersonen verkopen die er vervolgens mee naar de stad gaan. Deze tussenhandelaren geven de boeren vaak maar weinig geld voor hun producten. Als de boeren direct aan grote klanten zouden kunnen verkopen (ziekenhuizen, bedrijven, etc.) zouden ze een betere prijs voor hun goederen ontvangen. Om die reden is het zaak dat de boeren een coŲperatie vormen, die een erkende juridische status krijgt en vervolgens deze coŲperatie direct aan de klanten wordt gelinkt. Om dit te bereiken is veel nodig. Niet alleen zal de kwaliteit en duurzaamheid van de producten omhoog moeten, ook moeten de consumenten bewust gemaakt worden van de voordelen van het afnemen van producten via een coŲperatie. Om die reden verzorgt Yabima workshops aan potentiŽle afnemers van de producten van de boerencoŲperatie. Voor dit project is in totaal Ä 30.000,- nodig. Wij hopen hieraan substantieel te kunnen bijdragen.

Deze collecte wordt dan ook door het College van Diakenen van harte bij u aanbevolen.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMEN

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar fam. Westerhof, sectie zuid.

 

DIENST GGZ BREBURG

Volgende week, zondag 18 augustus, vieren we samen met de bewoners van GGZ Breburg. Voorgangers zijn pastor Thea Sprangers, mevrouw Suzanne v.d. Koedijk en Ds. Ellen van Sluijs. De dienst begint om 10.30 uur. Thema van deze dienst van Schrift en Tafel zal zijn: Waarop baseer je dat je weet wie je bent?

Medewerking wordt verleend door het koortje van Breburg o.l.v. Paul Duyvelaar. Wim Frankhuijzen bespeelt (op de liederen van het koor na) de piano. Onze kerk, de Baai, is dan gesloten.

KAARTEN

Zoals iedere zondag zijn er ook deze zondag weer kaarten voor gemeenteleden. We zijn heel blij met dit initiatief in het kader van AVG, want zo kan er toch ook vanuit de kerk meegeleefd worden met anderen. Ook deze zondag liggen er weer kaarten klaar en zijn er vrijwilligers bezig (geweest) om te zorgen dat dit alles in goede banen geleid wordt.

Echter we willen naast deze fantastische kaartenactie, die in de toekomst ook gewoon door blijft gaan, ook nog iets extraís doen voor diegenen die net als vroeger zelf thuis kaarten willen sturen naar gemeenteleden. Daarom zullen er vanaf zondag 25 augustus, op zondagen dat de eigen predikant voorgaat, op de tafel bij de kaarten A4ítjes liggen met aanvullende pastorale informatie. Deze informatie mag U vrijblijvend meenemen als U zelf vanuit Uw huis ook nog kaarten wilt sturen naar deze en gene. Na afloop van de dienst worden de overgebleven informatiebladen vernietigd. Het zou fijn zijn als U thuis, nadat U een kaart of meerdere kaarten geschreven hebt, dit blad ook verscheurt.

Op deze wijze hopen we het omzien naar elkaar direct van uit de kerk toch ook weer wat uit te breiden. We hopen dat U net als vroeger weer veelvuldig Uw medeleven laat blijken. Zowel in de kerk door kaarten te ondertekenen, als wellicht ook vanuit uw eigen huis.

Ten slotte wil ik de kerk bedanken voor de mooie kaart, die ik enkele weken geleden ontving in het kader van mijn verjaardag. Altijd weer heel erg leuk. Bedankt hiervoor!

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EETCAF…

Maandag 2september is er weer eetcafť voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij DaniŽlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 23 augustus ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl .

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

COLLECTECOUPONS

In verband met mijn vakantie van 14-25 augustus, laat ik weten, dat u collectecoupons, via een overboeking op de rekening van de ING, kon bestellen tot en met 5 augustus 2019. Dan krijgt u de collectecoupons vandaag.

Bestelt u collectecoupons bij de SKG via internet, dan kon u deze bestellen tot en met zaterdag 10 augustus. Ook dan krijgt u de collectecoupons vandaag.

Mocht u dan eventueel niet aanwezig zijn, dan legt de koster uw collectecoupons in de kluis en kunt u de week er na alsnog de koster er naar vragen.

Lida Drent-Steenbergen

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 18 augustus is er geen dienst in de Baai, maar bij GGZ Breburg aan het Van Bergenplein. Voorgangers zijn pastor Thea Sprangers, Mevr. Suzanne v.d. Koedijk en Ds. Ellen van Sluijs. Aanvang van de dienst: 10.30 uur.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST


 

LITURGIE 11 augustus 2019

Zingen:

Lied 283

Lied 713: 1,2,3 en 5

Kinderlied zie tekst

Lied 23C

Lied zie tekst

Slotlied zie tekst

Lezingen:

I Koningen 16:29 tot I Koningen 17:16

I Koningen 17:17-24

Elia.

Melodie: Wat vlied of bezwijkígetrouw is mijn God. Uit: Liedboek voor de Kerken, Gezang 470

 

De zetel staat klaar, de stoel van het recht.

De minste gehoord, de leugens weerlegd.

De aarde niet langer misbruikt, leeg geroofd.

Elia zal komen zoals ons beloofd.

 

Zijn beker staat vol met wijn voor het feest,

Dat ons van de dorst en honger geneest.

Voldoende voor allen, want alles gedeeld.

Elia zal komen, als wij zijn geheeld

 

Eten genoeg, brood om te delen.

Melodie: Lied 276

 

Eten genoeg, brood om te delen,

nergens een mens die honger lijdt.

Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,

tijd voor elkaar, een zee van tijd.

Refrein:

Kijk om je heen en geef wat je hebt,

dan komt geen mens te kort.

Een droom die waarheid wordt.

 

Kracht en geduld, hoop en vertrouwen

in wat er te gebeuren staat.

Mensen waar op God durft te bouwen

aan het geluk dat komen gaat.

Refrein:

 

 

God, die goede dingen doet.

Melodie: Lied 919

 

God, die goede dingen doet,

willen wij wel volgen.

Kom dan zelf ons tegemoet,

houdt U niet verborgen.

Refrein:

Wees er bij, vragen wij,

dat wij U herkennen.

En tot leven brengen.

 

Waar U ook te vinden bent,

dwalend door de straten,

zonder kussen, zonder bed

en alleen gelaten.

Refrein.

 

Leer ons volgen zondermeer,

alles achter laten

wat ons afleidt, telkens weer

of ons doet vertragen.

Refrein.

 

Help ons op de levensweg

al vooruit te kijken.

In geloof steeds onderweg

voor het kwaad te wijken.

Refrein.