Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 19 MEI 2019

 

LITURGIE 19 mei 2019

Zingen:

Vóór welkom klaviersonate Refr. zie tekst

Tekst groet: G: Ook met jou is de Heer

Lied 837

Drempelgebed zie pag. 1355 Liedboek

Band: Great is the Lord

Band: This little light of mine

Band: Happiness is…

Band: I surrender

Lied 139B

Band:Give me oil in my lamp

Ps. 87:1 en 4

Lied 839

Na zegen band I shall not be moved

Lezing:

Micha 6:6-8 (Nieuwe Bijbelvertaling)

refrein This little light of mine

 

Thit little light of mine

I’m gonna let it shine   (3x)

Let it shine, let it shine

let it shine all over the world

 

refrein  Give me oil in my lamp

 

Sing hosanna, sing hosanna

Sing hosanna to the Servant King

Sing hosanna, sing hosanna

Sing hosanna, let us sing

 

 

refrein I shall not be moved

 

I shall not , I shall not be moved

I shall not , I shall not be moved

Just like the tree that's planted by the waterside

I shall not be moved

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

 VERDERE MEDEWERKERS AAN DE DIENST

Arianne Ploeg

Orgel/Piano: Wim Frankhuijzen

De Basementband en enkele muzikale solisten zoals Rogier de Pijper en Antoine Zielhorst en misschien Janny Koenderink.

 

DE DIENST VANMORGEN

“God in real life”, dat is het thema voor deze dienst voor jong en oud. De Basementband werkt mee en ook enkele andere musici. Natuurlijk bespeelt Wim Frankhuijzen het orgel/de piano. We lezen uit Micha 6 en een tekst over Genesis 8 en 9.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Vandaag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMEN UIT DE KERK

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Vrijdag, sectie noord.

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Enkele maanden na haar geliefde man Maarten is op 11 mei jl. overleden mevr. Greet Lankhuijzen-de Gast. Zij woonde Hordenloop 4 te Etten-Leur. In de kerkdienst gedenken we haar o.a. door het zingen van Psalm 87: 1 en 4. In onze gebeden denken we aan haar en haar kinderen en kleinkinderen. De uitvaartdienst heeft afgelopen vrijdag in het crematorium in Breda plaats gehad. Mevrouw Greet Lankhuijzen-de Gast is 86 jaar oud geworden.

 

THEOLOGIE/FILOSOFIE OP DE MIDDAG

Op woensdag 22 mei komen we voor de laatste keer dit seizoen weer bij elkaar om 13.30 uur in zaal 1 van de Baai. Deze keer lezen we het boek over “Hannah Arendt, politiek denker”uit. Volgend seizoen zal deze groep weer bij elkaar komen. Het boek wat we volgend seizoen bespreken is nu nog niet bekend. Houdt U de gemeentebrieven/Kerkklok hierover in de gaten. Welkom om woensdag eens te komen kijken, als U zo iets hebt:”Dat is ook wel iets voor mij”.

 

AFWEZIG EN VAKANTIE

Van donderdag 30 mei tot en met vrijdag 14 juni ben ik vrijgesteld van werkzaamheden i.v.m. vakantie. Zaterdag 15 juni bereid ik de dienst van zondag 16 juni voor en vanaf 17 juni ben ik gewoon weer voor alles aanspreekbaar en bereikbaar.

Ook volgend weekend ben ik wat moeilijk bereikbaar i.v.m. werkzaamheden elders en familiebezoek in het noorden van het land. Dat impliceert dat ik ook van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei moeilijk te bereiken ben. Natuurlijk kunt U te allen tijde contact opnemen met de pastoraattelefoon: 0647597120. Deze wordt te allen tijde bemenst. Vanzelfsprekend kunt U ook contact opnemen met Uw wijkouderling, contactpersoon of kerkelijk werker Arianne Ploeg.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs.

 

 

EETCAFÉ

Maandag 3 juni is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

GEMEENTEAVOND

Op woensdag 5 juni aanstaande is er weer een gemeenteavond. Het onderwerp van deze avond zal liggen in het verlengde van één van de onderwerpen, die de kerkenraadsleden bespraken tijdens hun laatst heidag.

Dat onderwerp was “Hoe geven we in de toekomst de erediensten vorm”, waarbij aan de deelnemers was gevraagd om vooraf met een aantal steekwoorden op te schrijven waar persoonlijk aan wordt gedacht bij het woord EREDIENST. Deze oefening heeft geresulteerd in een lijst met 68 kernwoorden, die tussen één en acht keer werden genoemd.

Aan de hand van deze lijst willen we tijdens de gemeenteavond verder praten over plaats die de kerkdienst in ons leven inneemt en hoe we deze diensten vorm zouden moeten geven.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst de om 20.00 uur begint. Vanaf 19.45 uur is er koffie.

 

DAUWTRAPPEN

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag donderdagochtend 30 mei

Voor dag en dauw opstaan om met elkaar een prachtige wandeling te maken door de prachtige natuur. Ook dit jaar is het weer gelukt een mooie route uit te stippelen. Het is een route van ongeveer een uur wandelen. We verzamelen om 6.45 uur bij het trouwkerkje aan het van Bergenplein en hopen daar tegen 8.00 uur weer terug te zijn. Met elkaar kunnen we dan in de kerk ons eigen meegebrachte ontbijt nuttigen waarna we om 9.00 uur bij elkaar willen komen voor de Hemelvaartsdienst waarin ik zelf hoop voor te gaan.

Loopt u ook met mij mee? Het zou fijn en handig zijn als u zich bij mij opgeeft door een mail te sturen aan: kerkelijkwerker@protestantsettenleur.nl of u kunt mij bellen op 06-36145351.

 

HEMELVAART  TROUWKERKJE

In de Kerkklok van mei/juni is bij de dienst van Hemelvaart niet vermeld waar deze dienst gehouden zal worden. Om te voorkomen dat u op Hemelvaartsdag bij de verkeerde kerk staat het volgende:

Op Hemelvaartsdag is er een dienst om 9.00 uur welke gehouden wordt in het trouwkerkje aan het van Bergenplein. In deze dienst hoop ik zelf voor te gaan.

Het thema van deze dienst is: Hemelstarend dauwtrappen!?

Een hartelijke groet van uw Kerkelijk Werker Arianne Ploeg.

 

LOPEND VUURTJE

Zaterdag 8 juni a.s. organiseren we voor de 18e keer onze sponsorfietstocht. Het thema is dit jaar "Geest die ruimte geeft".Ook dit jaar fietsen we voor ons project in Indonesië, genaamd Yabima (ondersteuning van boeren in Zuid-Sumatra). De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden n.l. ±35, ±45 en ±65 km. Door routes te combineren is ook 100 Km mogelijk, voor deze afstand moet u zich wel even melden bij een van de ZWO leden. Deelname is gratis. Toch zou het fijn zijn, als de fietsers flink gesponsord werden. Ieder bedrag is welkom. Mocht U de deelnemende kerken per auto willen bezoeken, dan is dat ook mogelijk. De sponsorlijsten en inschrijfformulieren liggen weer voor U klaar. Noteer deze datum alvast in uw agenda en doe mee. Het is ontzettend leuk en gezellig  om elkaar op deze manier te ontmoeten en te genieten van ons mooie Brabantse Landschap. Vanaf 9.00 uur staat de koffie/thee klaar. Om 9.30 uur is het startschot. U mag natuurlijk ook op een andere tijd vertrekken. De kerken sluiten om 17.00 uur. Wilt U meer informatie over deze fietstocht? U kunt bellen met Stella Paauwe tel. 0165-502756.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 24 mei  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 26 mei zal voorgaan ds. F. Timmers te Rotterdam.

Op deze zondag is er voor de kinderen van de basisschool weer kinderdienst 2.0. Deze dienst begint tegelijk met de gewone kerkdienst.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST