Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

 

LITURGIE 23 september 2018               

 

Zingen:

Ps. 139:1, 2 en 4

Bij gebeden Lied 1010 (na elke bede een couplet)

Glorialied Lied 305

LvdK 490 zie tekst

Lied 974:1, 4 en 5

na lezing Marcus zie tekst

Lied 967:1, 2 3, 5 en 7

Bij voorbeden Lied 368 b

Lied 993

Lezingen:

Jer. 29:4-7

Rom 12:14-20

Marc. 9:30-37

1.Hier is een stad gebouwd

 overal om ons heen,

 huizen en bomen en

 mensen van licht en steen.

 

2 Huizen van vrede voor

 mensen van vlees en bloed.

 Veilig onveilig, zo

 leven zij bitterzoet.

 

3 Overal haast en ver-

 keer dat geen richting heeft,

 wolken lawaai als een

 vuur dat geen warmte geeft.

 

4 Woorden gaan over en

 weer, waar de mensen zijn.

 Woorden zijn lief en leed,

 rouw en geboortepijn.

8 Leven is liefde doen,

 gaan in het oude spoor:

 mensen zijn vader en

 zoon, en dat gaat maar door.

 

9 Leven is overal

 tussen fabrieken en flat

 bloemen en kinderspel,

 licht op muziek gezet.

 

 

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie,          o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,

in alle eeuwen der eeuwen

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan ds. F. Timmers te Rotterdam.

Hij schrijft bij deze dienst: " Het is vandaag Vredeszondag, waarmee de Vredesweek wordt afgesloten. De vraag die centraal staat is: wat kan ik in mijn eigen omgeving doen om aan vrede bij te dragen? In de lezingen en in de verkondiging zoeken we een richting voor een antwoord op die vraag".

 

GASTORGANIST

Het orgel wordt vandaag bespeeld door onze gastorganist, mevrouw Jacomien Kramers-Rotman uit Oosterhout.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN UIT DE KERK

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Atti van der Ham, sectie noord

 

VERJAARDAGSMIDDAG

Waarschijnlijk heeft U een uitnodiging gehad, maar heeft U deze gemist of is dit onverhoeds niet het geval, dan het volgende: op dinsdag 2 oktober is er weer een verjaardagsmiddag in de Baai. Dit keer zijn uitgenodigd de 80+’ers, die jarig zijn geweest tussen eind februari en 2 oktober. Natuurlijk zijn evt. partners en/of een evt. begeleider of contactpersoon ook heel welkom. Het zou fijn zijn als U zich tijdig opgeeft aan mevr. Francien van Wel (tel: 0765963400) of mevrouw Rinske Sluijter (tel: 0765034726). Ook kunt U aan hen doorgeven als U graag opgehaald en thuisgebracht wil worden. De middag begint om 14.30 uur met koffie/thee en wat lekkers; daarna vindt er een korte kerkdienst plaats o.l.v. Ds. Ellen van Sluijs en daarna een hapje en een drankje. Om 17.00 sluiten we deze feestelijke bijeenkomst af.

 

SCHOENENDOOSACTIE

In deze wereld leven er kinderen in moeilijke omstandigheden. Wij kunnen er met versierde en gevulde schoenendozen voor zorgen dat er een lach komt op het gezicht van een kind, dat even de dagelijkse beslommeringen kan vergeten en kan doen wat kinderen zo fijn vinden: Spelen en leren”. Wat kan er evt. in de schoenendoos: Schriften, etui, liniaal, kleurboek, potloden,  etc. En liefst met een leuk kleurtje. Speelgoed kan natuurlijk ook: Een klein muziekinstrumentje, een bal, springtouw, jojo etc. En wat ook belangrijk is: Toiletartikelen: bv. haarspulletjes, toilettasje, sieraden, een leuke tandenborstel met tandpasta (liever geen shampoo en/of douchegel, die flessen gaan vaak lekken). Wat mag niet in de doos: Snoep of ander eten, spullen met batterijen, vloeibare producten, spullen die snel uitdrogen, zoals lijm en stiften. Kortom: Heel wat mogelijkheden om een schoenendoos te vullen. In de vensterbank van de kerk liggen folders met daarop alle gegevens. En als U er nu tegen op ziet om de doos te versieren, zorg dan dat deze voor 28 oktober in de kerk is. Dan gaan nl. de kinderen van de kindernevendienst 2.0 dozen versieren. Wilt U geen doos vullen, dan is ook een gift welkom. Op de zondagen 14, 21 en 28 oktober staat er een potje in de vensterbank hiervoor.

Doet U/doe jij ook mee?

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EVA

Woensdag a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

EETCAFÉ

Maandag 1 oktober is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Mieke Boekhold, tel. 076-5429425.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 28 september ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 30 september zal voorgaan mevrouw ds. Ellen  van Sluijs.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST