Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 24 MAART 2019 - DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

 

Voor orde van dienst klik hier

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs

 

ORGANIST IN DE DIENST VANMORGEN

In tegenstelling tot wat in het liturgieboekje vermeld staat zal dhr. Hans de Gruyter vanmorgen bij ons het orgel bespelen. Daar zijn we heel blij mee. We heten hem hartelijk welkom in ons midden.

 

DE DIENST DEZE ZONDAG

Op deze zondag mogen we het doopfeest vieren. Gedoopt wordt Boaz Johannes Kraaijeveld. Zoon van Jan en Kimberley en broertje van Suze en Yara. We hopen er met elkaar een mooi feest van te maken. We wensen dit gezin, en natuurlijk staat vandaag Boaz centraal, veel geluk, heil en zegen toe.  Het kan niet anders dan dat we deze zondag lezen uit Ruth. Het verhaal van Boaz. Die  bijzondere boer uit de Bijbel. 

In verband met de doopzondag is er deze zondag crèche

 

LITURGISCHE SCHIKKING

In de 40-dagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de boomstronk als symbool van de kracht.

Verschillende symbolen komen in de 40-dagentijd in beeld. In de schikking zien we het water, waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. Levend water, water van de doop. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. Ook is er een witte roos voor het nieuwe leven van Boaz.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed.

In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMENGROET

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. Paul Demper, sectie zuid. 

                                                                                                                                                                         

OCHTENDWANDELINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD.

Dit jaar i.p.v. SOSOSO, SELELE. Ook dinsdag a.s. op dinsdag 26 maart.

SELELE staat voor Samen Eten, Levensgenoegen en Levenskunst. Samen eten. In dit geval ontbijten, is een levensgenoegen en ook een levenskunst. Een oefening voor het dagelijkse leven: iets eten wat je misschien niet zo lekker vindt, je tafelgenoten accepteren die andere manieren hebben, wachten op je beurt, delen van wat er is, een schaal doorgeven, vragen om iets wat aan de overkant van de tafel staat. Praten en ook luisteren. Je kunt er zoveel meer van maken dan alleen je bord leeg eten. En ook de plek waar je eet, maakt verschil. En vergeet niet: Als je samen eet, samen praat en als er een echte ontmoeting is….eet je altijd van diepe borden. In de 40dagentijd kunt U op een vijftal dinsdagochtenden terecht in de kerk om samen een ochtendgebed te bidden, daarna gezamenlijk ontbijten, waarna we een uurtje met elkaar gaan wandelen. Meestal komen we langs een bijzondere plek, waar we even stil staan. Het is de bedoeling dat U iets mee neemt voor een ontbijt. We zetten dat op tafel en delen wat er komt. Een potluckbreakfast dus. Koffie en thee staan klaar.

De ochtenden zien er als volgt uit:

9.00 uur: Ochtendgebed in het stiltecentrum van de Baai.

9.20 uur: Gezamenlijk ontbijten.

9.45 uur: Gezamenlijke wandeling (als er voldoende animo is) tot ongeveer 10.30/10.45 uur.

Voor deze ochtenden hoeft U zich niet op te geven. U mag gewoon komen en meedoen. Andere data zijn 26 maart, 2 april en 9 april.

Wanneer U liever niet meewandelt en of ontbijt, dan bent U natuurlijk ook uitgenodigd om de gebedsdienst mee te maken om 9.00 uur.

Allen welkom.

 

THEOLOGIE/FILOSOFIE OP DE MIDDAG

Woensdag 27 maart a.s. is er weer een bijeenkomst van deze groep. We beginnen om 13.30 uur en lezen het boek over Hannah Arendt. Doet U ook mee?

 

DE DIENST VOLGENDE WEEK

Op zondag 31 maart a.s. (de vierde zondag van de lijdenstijd) zal het koor “De Kerkzwervers” haar medewerking verlenen aan de viering. Aan bod komen enkele liederen die het koor ook gezongen heeft met hun Passion vorig jaar. Bijzondere liederen, die tot nadenken en inkeer stemmen.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

INLEVEREN KOPIJ GEMEENTEBRIEF

In afwijking van het gebruikelijke sluitingstijdstip voor het inleveren van kopij voor de gemeentebrief, moet de kopij voor de brief van zondag 7 april uiterlijk op woensdagmiddag 15.00 uur bij Wiert Wiertsema zijn.

 

EETCAFÉ

Maandag 1 april is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

PALMPASEN STOKKEN VERSIEREN

Op zondag 14 april zullen wij, leiding van de kindernevendienst 2.0, samen met de aanwezige kinderen weer Palmpasen stokken gaan versieren. Dit is elk jaar weer een gezellige en feestelijke gebeurtenis. Heeft u kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes enz. die ook graag willen aansluiten? Dan graag uiterlijk 7 april opgeven bij Mirjam Dijkhuizen; dijkhuizen.mirjam@gmail.com.

 

PAASGROETEN 2019:  DOET U MEE?

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties, die vaak onder moeilijke omstandigheden zich inzetten voor een betere wereld, voor mensenrechten voor iedereen. Ook wij doen daaraan mee. Vanaf vandaag kunt u na de kerkdienst deze kaarten kopen en versturen. Het is fijn als u daar ook wat persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord.  Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven. Toch lijkt het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak, omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt. Maar namen noemen kan niet in verband met de privacy.  Er zijn ook "dubbele " kaarten.  Aan de kaart met een persoonlijke (paas)groet voor de bewoners van de gevangenis zit een kaart voorzien van een postzegel. Die kaart kan de gevangene zelf versturen. 
Zowel justitiepastores als Stichting Epafras (die zorgt voor verzending naar Nederlandse gevangenen in het buitenland) benadrukken, dat uw groet zeer wordt gewaardeerd en de mensen goed doet. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

In de hal kunt u kaarten kopen voor € 1  per stuk  (inclusief verzenden), dubbele kosten € 2.  Daarbij krijgt u ook informatie over het versturen.  U kunt ook kaarten "sponsoren" , die gezamenlijk verstuurd worden.

 

BRENG EENS EEN BOODSCHAP MEE NAAR DE KERK

Vandaag is het de derde zondag van de 40-dagen tijd voor Pasen. De dozen in de hal van de Baai zijn nog lang niet vol!! Na deze zondag hebt U nog drie keer de mogelijkheid om uw boodschappen in te leveren. Dus…denk bij het boodschappen doen deze week aan de voedselbank en neem iets extra’s mee.

Als herinnering kunt u een boodschappenlijstje meenemen.

Moeite met boodschappen doen? Ook een gift in Euro’s is van harte welkom! Dan doen wij voor U de boodschappen.

40 DAGEN>TIJD<OM TE DELEN

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 29 maart  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl .

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 31 maart, de vierde zondag van de veertigdagentijd, zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

 

 


 

Liturgie voor de doopdienst op

24 maart 2019

in kerkelijk centrum 'De Baai' te Etten-Leur

 

 

 

 

 

 

Zondag Oculi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze dienst wordt gedoopt:

Boaz Kraaijeveld

 

zoon van

Jan en Kimberley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers:

Organist: de heer H. de Gruyter

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

 

 

 

 

 

Dienst van de intocht

 

Verwelkoming en groet:

  voorganger           De Heer zij met U,

  allen zingen          ook met U zij de Heer.

 

Staande zingen we het intochtslied: 'Veertig dagen nog tot Pasen'

(Uit: Zangen van zoeken en zien. Lied 703)

 

Veertig dagen nog tot Pasen tot de winter is gegaan.

En het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen

en het leven op zal staan.

Refrein:

Veertig dagen, weken, jaren, wachten weten en ervaren

dat iets nieuws, verandering, met vreugd' en moeite samen ging.

 

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind

in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen.

Volheid is en nieuw begin.

Refrein: Veertig dagen, weken, jaren...

 

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd,

om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen.

Daardoor worden mensen vrij.

Refrein: Veertig dagen, weken, jaren...

 

Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn,

om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen

om met Pasen klaar te zijn.

Refrein: Veertig dagen, weken, jaren...

 

Bemoediging:

  voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

  allen:                    die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Drempelgebed                                                                     we gaan zitten

 

Gezongen kyriegebed: Lied 547 vers 1, 2, 4 en 5

 

Met de boom des levens wegend op zijn rug

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,

dat de lieve vrede ons bewaren zal.

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

Laten wij God loven, leven van het licht,

onze val te boven in een evenwicht.

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,

maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

Dienst van het Woord

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Lezing: Ruth 2:1-18

 

  Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant

  aan een belangrijk man, die Boaz heette.

  Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi:

  'Ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die

  me dat toestaat.' Noömi antwoordde: 'Doe dat maar, mijn dochter.'

  Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan.

  Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was, het

  familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan,

  uit Bethlehem.

  'De HEER zij met jullie,' groette hij de maaiers.

  'De HEER zegene u,' groetten zij terug.

  Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers:

  'Bij wie hoort die jonge vrouw daar?' De man antwoordde:

  'Dat is de Moabitische vrouw die met Noömi is teruggekeerd. Toen ze

  hier aankwam zei ze: "Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan

  om aren te lezen bij de schoven," en nu is ze hier al de hele dag, vanaf

  de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.'

  Daarop zei Boaz tegen Ruth: 'Luister goed, mijn dochter. Je moet niet

  naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg maar

  blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en

  houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt.

  Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga

  dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.'

  Ze knielde, boog diep voorover en zei:

  'Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik

  toch maar een vreemdeling ben?'

  En Boaz antwoordde: 'Meer dan eens is mij verteld over alles wat je

  voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je

  vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent

  gegaan dat je volkomen onbekend was. Moge de HEER je daarvoor

  rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels

  je een toevlucht hebt gezocht.' 'Ik dank u, heer,' zei ze, 'want u hebt

  zich mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet

  eens bij u in dienst ben.'

  Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: 'Kom maar hier en neem

  een stuk brood en doop het in de wijn.' Ze ging naast de maaiers zitten,

  en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield

  zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz

  zijn mannen de volgende opdracht: 'Laat haar ook tussen de schoven

  aren lezen, zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat

  halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten liggen, zodat zij

  ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.' Zij werkte tot de avond op het

  veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was

  ongeveer een efa gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad.

 

 

 

 

Samenzang: Lied 791 vers 1, 2, 3 en 4

 

Liefde, eenmaal uitgesproken

als uw woord van het begin,

liefde, wil ons overkomen

als geheim en zegening.

 

Liefde, die ons hebt geschapen,

vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

alles overwinnend wapen,

laatste woord dat vrede maakt.

 

Liefde luidt de naam der namen

waarmee Gij U kennen laat.

Liefde vraagt om ja en amen,

ziel en zinnen metterdaad.

 

Liefde waagt zichzelf te geven,

ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven, –

daarop hebt Gij ons gebouwd.

 

Overweging

 

Tijdens de overweging wordt Psalm 128 gelezen (Vertaling Huub Oosterhuis)

Muzikaal intermezzo

 

Dienst van de doop

 

Inleiding op de doop en doopgebed

 

Samenzang: 'Kind wij dragen je op handen' (Uit: Zangen van zoeken en zien. Lied 8A)

Tijdens dit lied wordt Boaz binnengedragen en komen ook de kinderen

uit de crèche binnen

 

Kind wij dragen je op handen naar het water van de bron.

Want jouw leven mag niet stranden, niet vergaan in het waarom.

Refrein:

Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim.

In de hoge hemel staat er dat je kind van ’t licht mag zijn.

 

Als jouw naam wordt uitgesproken over duister water heen

Is jouw eenzaamheid doorbroken, ben je hier niet meer alleen.

Refrein: Door het water vroeg of later...

 

Water, water, laat het stromen. Teken en herinnering

van een eeuwig heimwee dromen, van een altijd nieuw begin.

Refrein: Door het water vroeg of later...

 

Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is,

gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist.

Refrein: Door het water vroeg of later...

 

Vragen naar de naam

 

 

Samenzang: 'Jij hebt een naam' (Uit: Geroepen om te zingen. Nummer 77)

 

Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor.

Een naam die met jou mee zal gaan, je hele leven door.

 

Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent.

Een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.

 

Jij bent een naam voor iedereen, die dicht bij jou wil staan

en samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan.

 

Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt

al gaandeweg in mensentaal, dicht bij de naam van God.

 

Doopvragen aan Kimberley en Jan

 

Samenzang: 'Lied bij de doop' (Uit: Geroepen om te zingen. Lied 79 vers 1 en 3)

 

Verbonden met vader en moeder,

natuurlijk het meest met die twee.

maar ook met de andere mensen,

vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:

Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest.

want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest.

 

Je bent een begrip aan het worden;

steeds meer mensen noemen jouw naam.

ook God begint jouw naam te roepen

en dus zijn wij hier nu tezaam.

Refrein: Je hebt al een naam...

 

Het water wordt in het bekken gegoten, terwijl de diaken de

volgende tekst uitspreekt:

 

  Water, bron van kracht en groei.

  Het verfrist en verkwikt je. Het wast schoon en zuivert alles.

  Water maakt alles nieuw en geeft je verse kracht.

  Het maakt een ander mens van je.

  Je voelt je als herboren.

  Water, bron van leven, het drenkt de aarde en maakt haar vruchtbaar.

  Het beschermt en beschut een kind in de moederschoot.

  Water het kostbaarste van Gods schepping.

  Symbool van aangeraakt worden door God.

  Teken van nieuw leven.

  Leven als een kind van God.

  Teken van een nieuwe geboorte, geboren uit water en Geest.

 

De ouderling spreekt over de doopkaars de volgende tekst uit:

 

  Het Licht van Christus is in de Paasnacht over ons opgegaan.

  Als teken daarvan brandt de Paaskaars.

  De doopkaars voor de dopeling wordt aan de Paaskaars ontstoken

  als teken, dat God ons leven in het licht van Pasen zet.

  Als een licht in de wereld.

  Een vuur van liefde.

  Een gloed van hoop.

  Je kunt ieder jaar op deze dag van de doop de doopkaars even branden

  om zo de herinnering aan de doopbelofte levend te houden.

 

Aansteken van de trouwkaars van Kimberley en Jan

Aansteken van de doopkaarsen van Suze en Yara

Aansteken van de doopkaars van Boaz

 

Doop van Boaz Johannes Gerrit Kraaijeveld

 

We zingen staande: Psalm 134 vers 3 (oude berijming)

 

Dat 's Heren zegen op u daal',

zijn gunst uit Sion u bestraal',

Hij schiep 't heelal zijn naam ter eer

looft, looft dan aller heren Heer!

 

we gaan zitten

 

Enkele woorden tot Boaz en Jan en Kimberley

 

Dienst van de offeranden

 

Mededelingen en collecte

Tijdens de collecte luisteren we naar een muzikaal intermezzo

 

Voorbeden, na de woorden: daarom bidden en zingen wij:

 

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.

Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

(Lied 103E)

 

Stil gebed

 

We bidden samen:

  Onze Vader die in de hemelen zijt,

  Uw naam worde geheiligd,

  Uw koninkrijk kome,

  Uw wil geschiede

  gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

  Geef ons heden ons dagelijks brood

  en vergeef ons onze schulden,

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

  en leid ons niet in verzoeking,

  maar verlos ons van de boze,

  want van U is het koninkrijk

  en de kracht en de heerlijkheid

  in der eeuwigheid.

  Amen.

 

 

 

 

 

Dienst van de uittocht

 

De derde kaars wordt gedoofd, terwijl we zingen:

 

Wij keren ons naar binnen naar het intieme licht.

Daar moet de reis beginnen op 't goede land gericht.

Een tocht van lange duur, van moed, volharding geven,

een tinteling van leven. De warmte van het vuur.

 

Zegen

allen zingen: Amen, amen, amen.