Organisatie >> Kerkrentmeesters >> Administratie/Financiën >> Vrijwillige bijdrage >> Kerkbalans

Kerkbalans

 

De actie Kerkbalans vindt elk jaar plaats in de maand januari. In deze periode wordt bij de leden van de gemeente op elk adres een envelop met een toezeggingsformulier bezorgd en enkele dagen later ook weer opgehaald. Als je dit gemist hebt en alsnog wilt bijdragen kan dat natuurlijk altijd. Neem dan contact op met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Voor het telefoonnummer klik hier.

 

Vanaf 2018 is het ook mogelijk om digitaal aan deze actie mee te doen en het college van kerkrentmeesters roept iedereen op om zoveel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken om vrijwilligers te ontlasten. Opgeven hiervoor kan met een mail aan kerkelijkbureau@protestantsettenleur.nl

 

Kerkbalans 2019

 

Het College van Kerkrentmeesters bedankt u allereerst hartelijk voor uw financiële bijdrage in 2018. Vorig jaar gaf onze gemeente, u allen,  circa  € 111.000,- aan de actie Kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor ! De vrijwillige bijdrage is goed voor ongeveer 63 % van onze inkomsten en is daarmee onze belangrijkste bron van inkomen.

Ook dit jaar is er weer een speciale Kerkbalans editie van  de Kerkklok samengesteld. Een gedrukte en ook een digitale versie. Hiermee vragen we uw aandacht voor het in stand houden van onze eigen kerk.

 

 

GEEF VOOR JE KERK

 

Dat is het motto van de Actie Kerkbalans 2019. De kerk krijgt géén subsidie, daarom vragen wij u ook dit jaar weer of u een bedrag wilt schenken aan de actie Kerkbalans.

Het streefbedrag voor de totale actie 2019 is € 111.000,-.

 

Een hogere opbrengst is nodig, temeer daar wij er op dit moment vanuit kunnen gaan dat vanaf 1 februari 2019 er weer een kerkelijk werker in onze gemeente actief zal zijn, die wij hopelijk nog jaren kunnen aanhouden.

 

Zoals bekend, staat de opbrengst van de actie Kerkbalans al jaren onder druk. Aan deze neerwaartse spiraal zouden wij in 2019 eens een eind moeten maken, door met z’n allen iets meer te geven dan in 2018. Als ieder lid €  20,- euro méér geeft, levert dat een extra bijdrage op van maar liefst  € 20.000,- op jaarbasis.

 

Uw bijdrage aan de kerk wordt goed besteed, met name aan de invulling van het pastoraal- en kerkelijk werk. Werk dat wordt gedaan door onze predikant, Ellen van Sluijs en de  kerkelijk werker, die binnenkort binnen onze gemeente werkzaam zal zijn en vele vrijwilligers.

 

Laten we ervoor gaan en laten we elkaar eens positief verrassen met een steengoed resultaat!

 

Mede namens het voltallige College van Kerkrentmeesters, alvast bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens in onze Baai.

 

Sjac van Dueren den Hollander

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

 

 

 

Meer informatie over de actie Kerkbalans is te vinden op http://www.kerkbalans.nl/