Organisatie >> Namen

Namen

 

PREDIKANT

mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

predikant

076-5013793 

(b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120)

KERKELIJK WERKER

mevr A.J.á Ploeg- Blokland

kerkelijk werker

06-36145351

DIAKENEN

mevrouw J.C. Gelderblom-Punt

vice-voorzitter CvD, diaken KES

076-5022495

mevrouw W.A.P.M. Hollemans-Kremers

076-5033412

de heer J.B. van den Oever

voorzitter Kerkenraad en college van diakenen

wnd penningmeester CvD

076-5023252

mevrouw W. Vrijdag-Voogt

076-5015266

OUDERLINGEN

de heer A.J. Baan

voorzitter taakgroep Pastoraat

076-5034539

mevrouw J.K.á Borsboom-Rijsdijk

voorzitter sectie zuid

076-5010620

mevrouw H.H. van de Weerd-van Silfhout

06-41888587

de heer W.P. Wiertsema

scriba, voorzitter taakgroep communicatie

076-5014338

 

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

de heer C.P. van Dueren den Hollander

voorzitter, assessor

076-5036266

mevrouw A.J. Drent-Steenbergen

0165-387533

de heer A.A. Quak

administrateur

076-5033163

áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

DIVERSEN

mevrouw A. P. van der Ham-Veenstra

co÷rdinator WG Senioren

076-5020025

mevrouw N, Oostmeijer-van der Guchte

co÷rdinator sectie HSW

0165-503313

mevrouw G. van Silfhout

co÷rdinator sectie Noord

06-52126843

ámevrouw A.J. Drent-Steenbergen

co÷rdinatie activiteiten "De Baai"

06 42445531

de heer J.F. Dingemanse

administrateur College van Diakenen

076-5032145