Vieren>>Kerkdiensten>>Preekrooster

Dienstenrooster voor de komende zes maanden

 

VANAF 5 JULI ZIJN ER VOORALSNOG ALLEEN DIENSTEN DIE , MET STRIKTE REGELS,TOEGANKLELIJK ZIJN VOOR TUSSEN DE 29 EN 58 PERSONEN (EXCL. "MEDEWERKERS")

HET TOEGANGSBELEID HIERVOOR VINDT U ELDERS OP DEZE WEBSITE EN IN ANDERE DOCUMENTATIEMIDDELEN.

Elke dienst blijft via Uitending Gemist te volgen (live en achteraf)

 

sep okt nov dec jan feb

 

(zon)dag

Soort dienst

Naam predikant

september

6 september

ds. Pieter ter Veen, Almere

13 september

Heilig Avondmaal

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

20 september

startzondag

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

27 september

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

   TOP

oktober

4 oktober

ds. Pieter ter Veen, Almere

11 oktober

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

18 oktober

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

25 oktober

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

TOP

november

1  november

Heilig Avondmaal, Dankdag

Mevr.ds. E.J.S. van Sluijs

8 november

Mevr.ds. E.J.S. van Sluijs

15 november

Mevrouw  ds. E.F Quaak-Kloet, Prinsenbeek

22 november

Laatste zondag kerkelijk jaar

Mevr.ds. E.J.S. van Sluijs

29 november

Eerste Advent

Mevr.ds. E.J.S. van Sluijs

 TOP

december

6 december

Tweede Advent

Mevr. ds. S. van Meggelen, Breda

13 december

Derde Advent

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

20 december

Vierde Advent,

Doopzondag

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

24 december

Kerstavond 19.00 uur

Mevr. A. J. Ploeg-Blokland

24 december

Kerstavond 22.30 uur

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

25 december

Kerstfeest

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

27 december

Ds. T Rijken, Oosterhout

31 december

Oudjaar 19.30 uur

Mevrouw A.M. van Oost, Dordrecht

TOP

januari

3 januari 

Drie Koningen, Heilig Avondmaal

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

10 januari

Ds. T Rijken, Oosterhout

17 januari

Oecumenezondag, dienst De Baai  (??)

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs + RK Pastor

24 januari

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

31 januari

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

 TOP

februari

7 februari 

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

14 februari

Ds. C. L. Rooij, Ijsselmonde

21 februari

1e zondag veertigdagentijd

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

28 februari

2e zondag veertigdagentijd

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

 TOP