Vieren>>Kerkdiensten>>Preekrooster

Preekbeurten voor de komende zes maanden

okt nov dec jan feb mrt

 

(zon)dag

Soort dienst

Naam predikant

oktober

7 oktober

10.30 uur dienst GGZ Breburg

Mevr. ds. E.J.S van Sluijs en pastor mevr. T. Sprangers

14 oktober

Mevr. ds. E.J.S van Sluijs

21 oktober

Prof. C.J.G. Vonck, Brasschaat

28 oktober

Mevr. ds. E.J.S van Sluijs

  TOP

november

4 november

Heilig Avondmaal

Mevr.ds. E.J.S. van Sluijs

11 november

Mevr.ds. E.J.S. van Sluijs

18 november

Mevr. ds. M.J.A. Schulz, Eindhoven

25 november

laatste zondag kerkelijk jaar

Mevr.ds. E.J.S. van Sluijs

 TOP

december

2 december

1e zondag van Advent

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

9 december

2e zondag van Advent

Mevr. ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven (B)

16 december

3e zondag van Advent

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

23 december

4e zondag van Advent

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

24 december

Kerstavond (19.00 uur)

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

24 december

Kerstnacht (22.30 uur)

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

25 december

Kerstfeest

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

30 december

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

31 december

Oudjaar (19.30uur)

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

TOP

januari

6 januari 

Driekoningen

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

13 januari

Heilig Avondmaal

Ds. P. ter Veen, Almere

20 januari

Oecumenezondag, dienst De Baai

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs + RK pastor

27 januari

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

 TOP

februari

3 februari 

Heilig Avondmaal

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

10 februari

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

17 februari

Mevrouw  ds. E.F Quaak-Kloet, Prinsenbeek

24 februari

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

 TOP

maart

3 maart

Heilig Avondmaal

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

10 maart

1e zondag veertigdagen

Mevr. ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven (B)

17 maart

2e zondag veertigdagen

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

24 maart

3e zondag veertigdagen

Ds .F. Timmers, Rotterdam

31 maart

4e zondag 40 dg  Laetare

Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs

TOP